GroenLinks staat voor

 • Toekomstbestendig. Schone lucht en droge voeten
  Isoleren van woningen en gebouwen, en besparen van energie. Meer groen in de stad tegen wateroverlast en hittestress.
 • Aanpak woningnood
  Inzet op verkorten van de wachtlijsten door bouwen en verbouwen. Meer sociale en betaalbare woningen. Bouwen bij voorzieningen en niet in het buitengebied.
 • Sociaal en solidair. Iedereen kan meedoen
  Toegankelijke zorg, meer inzet op armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Begeleiding in de bijstand met menselijke maat.
 • Groen. Ruimte voor natuur en biodiversiteit
  Geen bebouwing in het Beusebos en het Purmerbos. Meer inzet op natuurinclusief bouwen en natuurvriendelijk beheer.
 • Bereikbaar en schoon. Duurzaam verplaatsen
  Veilig fietsen en lopen, voorrang voor fietsers en voetgangers. Betere busverbinding tussen de wijken. Meer ruimte voor fietsparkeren, en ontmoedigen automobiliteit.

Download hier het hele verkiezingsprogramma

Onze kandidaten in beeld

1. Marône Welbergen in filmportret, over het Beusebos
2. Peter Zwart op de zeepkist en in debat na minuut 23
3. Carla Brocken en filmportret
4. Ruben van Kuik in debat (vanaf minuut 35) en in debat vanaf minuut 33
5. Trees Lamers en filmportret
6. Pieter van Huizen en interview in Binnendijks en interview in Purmerend Nieuwsblad
7. Dirk Jan van ‘t Veer 
8. Barry Mahoney
9. Netty Rutz
10. Wim Wilschut
11. Henri van Wezel
12. Inge Bečka
13. Fabian Bakker
14. Cor Lamers
15. Roos Boers
16. Eefje Smeulders
17. Lotte Wouters
18. Madelon Govaars
19. Pascal Wortmann
20. Jan Roest
21. Peter Hengstman
22. Pieter Janssen
23. Karlien Crom
24. Fred Beijert