Standpunten

Samen leven - Duurzaamheid en milieu (D&M)

Samen leven betekent samen verantwoordelijk zijn. Voor de wereld van nu en die van onze kinderen. Wij leggen onze prioriteiten bij versterking van de duurzaamheid en van het dierenwelzijn. 

GROENLINKS wil dat Purmerend een vitale stad is, die aan iedere Purmerender ruimte biedt om aan werk, scholing, cultuur, sport of vrijwilligerswerk mee te doen. Een gemeente die oog heeft voor Purmerenders die niet mee kunnen doen, omdat ze zorg nodig hebben. Het moet een stad zijn die ruimte geeft aan eigen initiatieven van burgers en bedrijven. Wie gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving, moeten volgens GROENLINKS actieve steun van de gemeenteraad van Purmerend krijgen. Purmerend moet nog meer een stad worden die leeft. Met ruimte voor inspanning én voor ontspanning, voor drukte én voor stilte, voor stad én voor groen. Een stad waarin samenleving ook daadwerkelijk samen leven betekent.

Samen zorgen - Samenleving (SAM)

De gemeente Purmerend krijgt de komende jaren de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, voor de langdurige zorg en voor mensen die moeite hebben met werken, omdat ze al vanaf hun jeugd een ziekte of handicap hebben. Purmerend krijgt er niet alleen taken bij, maar ook een zware verantwoordelijkheid voor een kwetsbare groep mensen. Helaas krijgt het gemeentebestuur van het Rijk minder geld voor die taken. GroenLinks vindt dat deze regering de verkeerde keuzes maakt. Je kan en mag bezuinigingen – hoe noodzakelijk ook – niet afwentelen op meest kwetsbare mensen en de voor hen zo noodzakelijke zorg  in gevaar brengen.

Minder geld voor professionals betekent dat en steeds meer een beroep moet worden gedaan op familie, buren, vrienden en andere vrijwilligers. GroenLinks wil graag dat mensen elkaar meer gaan helpen, dat zorg ook door vrijwilligers wordt verleend. Maar het is geen goede basis als je daar toe wordt gedwongen omdat het geld op is. We laten ons echter niet uit het veld slaan. Ook al is er minder geld beschikbaar.  GroenLinks wil aan al zijn bewoners kwalitatief goed zorg kunnen aanbieden.

Samen werken - Werk en inkomen (W&I)

Ook al is het crisis en zijn er maar weinig vacatures, werkgevers zijn altijd weer op zoek naar nieuw personeel. Want nog steeds vertrekken er mensen naar een andere baan of gaan er werknemers met pensioen. Ook al is er nu geen economische groei, dit soort banen ter vervanging van vertrokken medewerkers is er nog altijd wel. Uitzendbureau en vacaturesites bieden werk aan, ook als is dat vaak tijdelijk. Veel van dat werk is geschikt voor werkzoekenden die zo aan de slag kunnen eventueel na een passende opleiding.

Maar voor wie werk vinden moeilijk is, zijn andere maatregelen nodig. Als er geen geschikt werk voorhanden is, dan moet werk geschikt worden gemaakt voor de werkzoekende. En daar kan Purmerend volgens GroenLinks een actieve rol in vervullen.

Niet iedereen lukt het om zelf zijn eigen inkomen te verdienen. Soms moet je lang zoeken naar een baan, soms is een opleiding nodig. En soms lukt het ook gewoon niet, omdat je gezondheid of je leeftijd je in de weg zitten. Of omdat je te weinig werkervaring hebt. Dan moet je een beroep op de gemeente kunnen doen. GroenLinks vindt dat de gemeente iedere werkzoekende zou moeten kunnen ondersteunen ongeacht hoe lang ze werkloos zijn en welke uitkering ze ontvangen. Maar GroenLinks legt een politiek speerpunt bij die mensen die zonder hulp geen werk kunnen vinden. Voor die mensen moet de gemeente klaar staan.