Standpunten

Standpunten

Het moet anders. Het KAN anders. Het kan beter in Purmerend.

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn, dus ook voor onze kinderen, kleinkinderen en daarop volgende generaties. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid,

De sociale stad

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Purmerend laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient en veilig op kan groeien. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn en wat SAMEN leven is. Kinderen horen niet in armoede op te groeien.  En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. En iedereen in Purmerend moet betaalbaar en veilig kunnen wonen. Wonen is een eerste levensbehoefte.

De groene stad

GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen. Wij moeten nu de plannen voor de toekomst maken en uitvoeren voor het te laat is. Dat dreigt.

De open stad

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen. Geloof nooit dat iets niet kan. Regels zijn door mensen zelf gemaakt. Mensen kunnen die ook zelf veranderen. (Jesse Klaver).

 

Speerpunten van GroenLinks voor verkiezingen 2018

De belangrijkste punten in dit programma zijn:

 1. Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet mee, ongeacht afkomst of geaardheid. GroenLinks laat mensen niet in de steek. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan. Wij doen dat met lokale partners en de Purmerendse bevolking
 2. Kinderen groeien niet in armoede op. Wij zorgen dat de gemeente zich actief inzet om te voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. Bijvoorbeeld door goede voor- en vroegschoolse educatie
 3. Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. In Purmerend zijn vóór 2025 1.500 sociale huurwoningen gebouwd. De ruimte om te bouwen in Purmerend is schaars. Wij willen een compacte stad waar ruimte blijft voor groen. Wij bouwen vooral kleine en betaalbare woningen.
 4. Wij geven ruimte aan eigen initiatieven van burgers, professionals en organisaties die de stad eerlijker, mooier en schoner kunnen maken Purmerenders krijgen meer invloed op beslissingen van de gemeenteraad
 5. Handen af van het Beusebos. Het Beusebos koesteren we met zijn pure schoonheid, Het is het stadsbos voor Weidevenne en Kop West
 6. Wij geven voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. In de binnenstad zijn auto’s te gast. Parkeren op straat wordt verder teruggedrongen. Het openbaar vervoer wordt toegankelijker
 7. Rond scholen in Purmerend zorgen we voor meer veiligheid door ruimte te geven aan fietsers en voetgangers; auto’s zijn rond scholen te gast.
 8. Purmerend is een groene stad: ruimte voor bomen en bermen, parken en perken. Wij planten extra bomen. Voor iedere gekapte boom wordt een nieuwe geplant. Dat is niet alleen mooi maar zorgt ook voor extra schone lucht.
 9. Wij willen dat ouderen en jongere mensen met een beperking zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Aanpassen van woningen is nodig. GroenLinks is voor aanpasbaar bouwen in de nieuwbouw en aangepast verbouwen in de bestaande bouw. Het label Woonkeur is daarbij leidend.
 10. Wij maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, we stimuleren energieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties. In 2025 ligt op één van de 10 daken in Purmerend zonnepanelen of zonnecollectoren. In 2030 is Purmerend een aardgasloze gemeente. Bewoners ondersteunen we met duurzaamheidsleningen.
 11. Wij geven veel extra ruimte aan kunst en creativiteit. Kunst verrijkt ons leven Wij stellen een cultuurraad in die de belangen van de culturele sector behartigt
 12. Huiselijk geweld is het ergste wat een kind, partner, ouder, grootouder kan meemaken. Het werkt ontwrichtend op de onderlinge relaties, belemmert veilige groeien en leven Het is een probleem dat vaak  van generatie op generatie wordt door gegeven. Wij staan voor een Veilig Thuis.