Ik woon in Middenbeemster in een goed geïsoleerde rijtjeswoning met zonnecellen op het dak. Voor een groot aantal zaken zijn we op Purmerend aangewezen. Winkels, diensten en school. Meerdere mensen onder jullie kennen mij mogelijk nog van het Sint Ignatiuscollege, het huidige Leonardo da Vinci.

Ik ben, na veel tijd in het ziekenhuis te hebben gelegen voor problemen met mijn ogen, op mijn zeventiende uiteindelijk blind geworden. Toegankelijkheid is dan verre van vanzelfsprekend. Te denken valt dan onder meer aan ruimtelijke ordening, documentatie en informatie. Zaken waarmee veel mensen met een beperking te maken hebben.

Ik denk dan niet alleen aan mensen met een lichamelijke beperking, maar ook aan mensen met een taalachterstand. Ik denk aan goed begaanbare straten en stoepen: geleidelijnen en toegankelijke informatie van de gemeente voor mensen met een visuele beperking, op- en afgaanbare stoepen en breed genoeg zijnde toegangen en liften voor mensen met een rolstoel of booster. Voor mensen met een taalachterstand denk ik aan het faciliteren en stimuleren van taalonderwijs en maatschappijleer. Voor al diegenen wil ik mij speciaal inzetten. Er aandacht voor vragen binnen de gemeente en zodoende de bewustwording vergroten.

“Voor allen die passief of actief gediscrimineerd worden wil ik mij inzetten!” Dit betekent dus niet slechts voor mensen met een beperking, maar ook voor allen binnen een minderheidsgroep. Onbekend maakt niet gehoord!

Wil je ergens aandacht voor hebben met betrekking tot het gemeentelijk beleid, mail me dan!

Een stem op mij vergroot de speciale aandacht voor "onze" belangen.

“ Voor allen die passief of actief gediscrimineerd worden wil ik mij inzetten! ”