Het ideaal van een rechtvaardige maatschappij is nog ver weg, maar voor mij nog steeds leidend. Van Ilpendam tot Amsterdam Osdorp, heb ik in ruim 40 jaar onderwijs gezien hoe belangrijk gelijkwaardigheid is. Daar wil ik me voor inzetten.

Aan de kinderen van deze wereld voel ik me verplicht. Onze wereld is de hunne!
Eerlijk bestuurd, rechtvaardig voor alle medemensen, met respect voor mens en natuur.
Deze manier van kijken naar de wereld in het groot én om ons heen in deze mooie polder zie ik bij GroenLinks.

De afgelopen raadsperiode heb ik meegewerkt in de fractie in Beemster. Eerst als fractiesecretaris en sinds september 2020 als lid van de raadscommissie. Ik ben trots op twee moties die op mijn initiatief werden ingediend en aangenomen: ‘Opvang vluchtelingenkinderen – kinderen voor kinderen’ en recent de motie ‘Vrij te laten bedrag giften bijstandsgerechtigden’, unaniem aangenomen en in april ook ingediend en aangenomen in Purmerend.

Je kunt verschil maken, ook als eenling, maar samen staan we sterk!

“ Gelijke kansen voor ieder mens, voor elk kind ”