Onze kinderen hebben nu hun eigen gezin, ze wonen en werken in Amsterdam. Onze vier kleinkinderen zijn regelmatig bij ons in Purmerend.

In Purmerend heb ik jarenlang gewerkt als opbouwwerker in de binnenstad, mensen met elkaar in contact brengen, problemen oplossen. Leren hoe de lokale democratie werkt als je onmacht wil omzetten in daadkracht. Complexe problematiek had mijn aandacht, daarom volgde ik een studie bestuurskunde aan de UVA. Als ambtenaar en later als ondernemer heb ik me ingezet om de criminaliteit en overlast van groepen jongeren te verminderen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Vanaf 2012 ben ik actief geworden bij GroenLinks in Purmerend. Sinds kort ben ik werkzaam in de gemeenteraad als commissielid van de fractie. Veel onderwerpen houden mij bezig, duurzaamheid, biodiversiteit, het herdenken van de Februaristaking, discriminatie, racisme, armoede en zorg voor jeugd. In juni 2020 heb ik met twee andere mensen een `Black Lives Matter` demonstratie in Purmerend georganiseerd. Afgelopen maanden ben ik bezig geweest met een motie waarbij mensen in de uitkering € 1.200,- mogen ontvangen zonder gekort te worden. De motie is inmiddels unaniem aangenomen. Ik vind het schrikbarend om te zien hoeveel mensen in armoede leven, hoe weerloos mensen in armoede zijn en hoe hun privacy met voeten getreden wordt. Voor mensen in armoede, voor mensen en jeugdigen die veel tegenslag krijgen in hun leven, voor die mensen wil ik me inzetten. Als je hier meer aandacht voor wil, stem dan ook op GroenLinks. Samen kunnen we zoveel meer.

“ Voor mensen in armoede en mensen die veel tegenslag kennen, voor die mensen wil ik me inzetten ”