“ Duurzaam moet je doen, zoveel als mogelijk en op veel terreinen. ”

Bij GroenLinks is dat al jaren een belangrijk thema en geen mode grill. De gemeente kan het voortouw nemen in de agenda voor duurzaamheid en hierin de burgers faciliteren.
Rechtvaardigheid zit in mijn genen en dat herken ik bij GroenLinks. Iedereen kan zich ontwikkelen, ban de armoede uit, zorg voor sociale huisvesting en heb oog voor mensen die moeten vluchten. Dat betekent rechtvaardigheid voor iedereen. 
GroenLinks is niet gezapig maar is innovatief, bedenkt oplossingen, betrekt burgers erbij, samen kan er zoveel meer. We staan voor onze idealen, we staan voor een betere maatschappij waar iedereen verschillend mag zijn en waarin we toch samen zijn. We bouwen aan een mooie toekomst voor drie generaties, voor onze generatie, voor de generatie van onze kinderen en voor de generatie van de kinderen van onze kinderen. Dan krijgen we een duurzame toekomst die ook sociaal en rechtvaardig is.