Ik woon samen met mijn kat. Mijn zoon en dochter wonen inmiddels zelfstandig en in 2017 is mijn man Peter overleden. Ik denk vaak dat hij trots zou zijn op mijn werk als raadslid.

Nadat ik lange tijd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek heb gewerkt, ben ik op 53-jarige leeftijd afgestudeerd in pedagogiek. Sinds enige tijd ben ik vooral mantelzorger, vrijwilliger bij Homestart en stichting Mentorschap en natuurlijk raadslid. Ik zet me vooral in voor Zorg & Welzijn, Onderwijs & Jeugdzorg. Gelijke kansen op goede zorg en goed onderwijs zijn daarbij prioriteit wat mij betreft! Vrijwel gelijk met mijn raadslidmaatschap werd ik namens Purmerend lid van de vervoerregio. Het is naar mijn mening belangrijk dat bewoners worden betrokken bij de plannen en besluiten van de gemeenteraad. Ik heb een rol gespeeld bij het betrekken van bewoners bij de nieuwe concessie voor het Openbaar Vervoer en bij de fusie met de Beemster. Het raadswerk geeft me veel voldoening. Ik ga graag voor een nieuwe periode in de nieuwe gemeente!