Ervoor zorgen dat er voor jongeren wat te beleven valt in je eigen stad, dat je niet altijd naar Amsterdam hoeft, daarmee begon het. De historische binnenstad niet opofferen voor kantoorkolossen en verkeersdoorbraken. Voldoende voorzieningen in de nieuw gebouwde wijken. Goede verbindingen, ook als je geen auto hebt. Het groen en de open ruimte beschermen, zodat je ook eens naar buiten kunt.

In Purmerend is het niet anders.

Waarom GroenLinks? GroenLinks is duidelijk: groen èn links. Niet groen en midden of iets vaags. Ik geloof niet in een “algemeen belang” of een “gemeentebelang”, dat iedereen hetzelfde vindt omdat je in dezelfde plaats woont. Je moet politieke verschillen durven benoemen en je moet durven kiezen, met kracht van argumenten. GroenLinks durft tenminste te kiezen.

Groen staat voor de grenzen aan de groei. Met de natuur kun je niet discussiëren. De planeet zegt niets terug, maar warmt op. Niet alles kan.

Links is voor mij een kwestie van simpele rechtvaardigheid. Verschillen zijn prachtig, gelukkig is niet alles en iedereen hetzelfde. Maar sommige verschillen zijn niet terecht: verschil in rijkdom, in bezit, en die werken weer door in onderwijskansen, in gezonde levensjaren.

Mijn doelstelling: Niet alleen sociaal als het moet, maar óók sociaal als het niet hoeft. Vrijwillig sociaal! En steun aan al die betrokken vrijwilligers, mantelzorgers en het verenigingsleven, die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij.

Democratie is kostbaar. Wij, de inwoners, zijn niet de klant van de gemeente, de gemeente zijn wij zelf! En de gemeente moet altijd kijken wat abstracte plannen en regels betekenen voor ons. De menselijke maat.

En wij, als inwoners van de nieuwe gemeente, hebben ook een verantwoordelijkheid. Voor het reilen en zeilen van de gemeente, en voor elkaar. Zonder vooroordelen, zonder mensen in hokjes te plaatsen.

Met die inzet ben ik nu voor u, als uw volksvertegenwoordiger, aan het werk. Dank aan de kiezers die dit mogelijk hebben gemaakt,

“ GroenLinks is duidelijk: groen èn links. Niet groen en midden of iets vaags ”