Nieuws

GroenLinks uit coalitie onderhandelingen om Beusebos.

PERSBERICHT. 

GroenLinks uit de coalitie onderhandelingen om het Beusebos. 

We hebben ons uiterste best gedaan om het behoud van het gehele Beusebos zonder voorbehoud in het coalitieakkoord te krijgen, dat is niet gelukt. 

GroenLinks heeft er zo geen vertrouwen in dat het Beusebos in zijn geheel blijft bestaan. Hierdoor voelen wij ons uiteindelijk genoodzaakt om uit de onderhandelingen te stappen. Dit is voor GroenLinks een ingrijpend besluit. 

Een van de raadsleden van GroenLinks kan zich niet verenigen met dit besluit en zegt het raadslidmaatschap op. Dat betreuren wij zeer.

Tijdelijke woningen Westerweg

In de raadsvergadering op donderdag 26 april 2018 diende wij een amendement in bij het agenda punt over tijdelijke woningen.

Ons raadslid Marône Welbergen sprak de volgende tekst uit:

Voor ons ligt een voorstel voor de realisatie van 118 tijdelijke woningen. 
GroenLinks ziet ook de schrijnende situaties waar woningzoekenden, die vaak al veel te lang wachten, in zitten. Het is voor ons dan ook cruciaal dat de woningen snel gerealiseerd kunnen worden. De plannen die worden uitgewerkt moeten, naast het aandachtspunt snelheid, ook aandachtspunten inspraak en communicatie bevatten. 
 

Lees verder

Pagina's