Wat willen we bereiken:

Klimaatbestendig beheer van de openbare ruimte

 • Klimaatbestendig beheer in samenwerking met inwoners, bedrijven en grondeigenaren. Die nemen zelf het initiatief; in natura of betaald, als vrijwilligerswerk, door inzet van materiaal of arbeid, adoptie van gebieden.
 • Verbeteren waterberging en tegelijk hittestress en droogte tegengaan.
 • Vergroenen van tuinen en openbreken van verharding.

Naar een fossielvrij Purmerend

 • ​​​​​​​De ambitie = zo snel mogelijk een klimaatneutraal Purmerend.
 • In 2030 is minimaal 80% van de bestaande gebouwen aardgasvrij.
 • Besparen staat voorop. Verduurzamen door middel van isoleren van bestaande woningen, nieuwbouw en gemeentepanden. Voor nieuwbouw gelden de nieuwste eisen; super geïsoleerd en geen gasaansluiting.
 • In 2025 liggen op 1 van de 10 daken zonnepanelen of zonnecollectoren. De ruimte voor zonnepanelen wordt maximaal benut. Doel is alle geschikte daken worden groene daken, al dan niet van zonnepanelen voorzien. Op gevels komen zonnepanelen, mits dat qua aanzicht passend is en/of geïntegreerd in de gevel.
 • Stadsverwarming Purmerend zal zo spoedig mogelijk geen biomassa en aardgas meer gebruiken. Biomassa is een transitiebrandstof en er wordt op korte termijn gekeken naar een duurzaam alternatief. Aardgas wordt vervangen door een CO2-neutrale bron. De tweede warmtecentrale wordt zo gebouwd dat een snelle overstap naar een CO2-neutrale bron mogelijk is.
 • Aansluiting bij de Regionale Energie Strategie. Kernenergie wijzen we af. Er komt onderzoek naar de mogelijkheid van kleinere windmolens in de polders, indien er sprake is van windmolens in onze gemeente.

Een fossielvrij Purmerend mét de betrokkenen

 • ​​​​​​​Inwoners ondersteunen met duurzaamheidsleningen. En particuliere huiseigenaren helpen met het verduurzamen van hun woning.
 • Verduurzamen van gebouwen en buitenruimte; met name bij scholen en aanleg van groene schoolpleinen.
 • Oprichten van lokale energiecoöperaties waarbij bewoners en lokale ondernemers goedkope leningen en deskundig advies krijgen zodat ze kunnen investeren in schone energie. Bestaande coöperaties die zich richten op zonne- en windenergie ondersteunen.