Wat willen we bereiken:

Dierenwelzijn is normaal

 • Dierenwelzijnsbeleid moet gaan om het wélzijn van dieren, ook de dieren in de veehouderij etc. We gaan in gesprek met de boeren om hun bedrijfsvoering zo diervriendelijk mogelijk te maken.
 • Onderzoek naar een nieuwe dierenopvang in Purmerend/Beemster.
 • Natuur- en milieu-educatie aan kinderen en volwassenen wordt uitgebreid.

Gemeentelijk groenbeleid leidt tot een betere leefomgeving

 • Kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie zijn richtlijnen voor het gemeentelijk groenplan.
 • Uitbreiding van diervriendelijk en ecologisch groenbeheer.
 • Tegengaan van verstening. De gemeente sluit aan bij de Operatie Steenbreek.

Meer ruimte voor natuur

 • ​​​​​​​Voorstander van behoud en toevoegen van groen. Er is ruimte voor bomen, en kap is niet vanzelfsprekend bij bouwplannen. Behoud of verplaatsing is de inzet. Gezonde bomen en gebieden met hoge natuurwaarden blijven behouden; waaronder Beusebos, Purmerbos, Groenzone Baanstee-Noord, de min of meer ongerepte fortlocaties en de ringvaarten.
 • Voor iedere gekapte boom wordt een nieuwe boom geplant, al dan niet op dezelfde plek.
 • Lichtvervuiling wordt zo veel mogelijk beperkt met name in en om natuurgebieden en parken.
 • Onderzoek naar uitbreiding en koppeling van groene verbindingszones.
 • Vrijwilligerswerk in de natuur ondersteunen.

We streven naar meer biodiversiteit

 • ​​​​​​​Verbetering van diversiteit van het vogelbestand, bijen, vlinders en andere dieren bij aanleg en onderhoud van het openbaar groen.
 • Initiatieven voor stadslandbouw en de ontwikkeling van voedselbossen en coöperatieve moestuinen worden gestimuleerd. Stukken openbaar groen worden op verzoek voor beheer in bruikleen gegeven aan geïnteresseerde inwoners.​​​​​​​

Meer woningen in de stad

 • Compact en binnenstedelijk bouwen met behoud en toevoegen van groen dat past bij het karakter van de wijk.
 • Hoogbouw kan in het centrum van Purmerend, maar niet in de historische binnenstad en in de landelijke gebieden.
 • Woningbouw in het buitengebied is niet vanzelfsprekend, en gaat zeker niet ten koste van de schaarse natuurlijke gebieden of de werelderfgoed status.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied

 • ​​​​​​​Niet-agrarische bedrijven die in de (nabije) toekomst sterk groeien horen niet thuis in het buitengebied en zijn welkom op bedrijventerreinen zoals Baanstee-Noord.
 • Vrijkomende agrarische gebouwen bieden ruimte aan met name kleinschalige & schone bedrijven. Er is plek voor woningbouw, waarbij de duurzaamheidseisen voor nieuwbouw worden gecombineerd bij ombouw van bestaande gebouwen. Er is geen plek voor nieuwe gebouwen en het mag de (resterende) agrarische bedrijfsvoering niet belemmeren.
 • Geen nieuwbouw in de Beemster en de Purmer bovenop de bestaande plannen.