Wat willen we bereiken:

Regionaal OV-vervoer is de basis voor het woon-werkverkeer

 • Regionaal busvervoer blijft minimaal op huidig niveau en verbetering bij de aansluiting van bus en trein.
 • Purmerend wordt een intercitystation.
 • Er komen groendaken op bushokjes.
 • Alle nieuwe parkeerterreinen alleen nog als groene waterdoorlatende parkeerplaatsen aanleggen. Eventueel met behulp van subsidieregeling bedrijven hierin ondersteunen.

Ons vervoer moet duurzamer

 • Alle bussen rijden elektrisch of op waterstof.
 • Op elk openbaar parkeerterrein komen laadpalen voor elektrisch vervoer gevoed door zonne- of windenergie.
 • Gebruik van OV, fiets en autodelen en elektrisch rijden wordt gestimuleerd. Er wordt voorrang gegeven aan de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer. Verkeerslichten worden wandel- en fietsvriendelijk afgestemd.
 • De binnenstad is beter bereikbaar met gratis (door de gemeente betaald) openbaar vervoer vanuit alle wijken en dorpen binnen de gemeente. De relatie tot het huidige betaalde busvervoer van/naar de binnenstad wordt inzichtelijk gemaakt. In de binnenstad zijn auto’s te gast, en parkeren van auto’s wordt duurder.
 • De gemeente wordt fietsvriendelijker. Er komt onderzoek naar ontbrekende schakels in (doorgaande) fietsroutes, zoals richting Oosthuizen.
 • Er komen in het centrum extra parkeerplaatsen voor fietsers. Ook bij de winkelcentra komen meer fietsparkeerplaatsen. En grote supermarkten zorgen voor meer gelegenheid tot parkeren van fietsen.

Het verkeer moet schoner en veiliger

 • ​​​​​​​In de binnenstad bij voorkeur ondergronds parkeren. Parkeerplekken in de straat worden uitzondering en zijn vooral bedoeld voor mensen met een beperking. De parkeertarieven worden gedifferentieerd om bezoek met de auto in de binnenstad te ontmoedigen.
 • Voor auto’s streven we naar 30 km zones binnen de bebouwde kom, 50 km wordt de uitzondering. Er komen meer goede fietsenstallingen. Meer veiligheid rond scholen door ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. Auto’s zijn te gast rond scholen. Er komen veilige snelfiets-routes naar (middelbare) scholen.
 • Sluipverkeer door de dorpen/wijken wordt tegengegaan.
 • Thuiswerken werkt en dat vermindert vervuilende automobiliteit. Werkgevers stimuleren werknemers waar mogelijk vanuit huis te werken. De gemeente geeft het goede voorbeeld.