care for.png
Nieuws

Reactie uit de fractie: "De Woonplek"

De toekomstige zorgvoorziening "De Woonplek" is al een tijd lang onderwerp van heftige discussie. ...

20 feb 2020

Lees meer
Twiske.jpg
Nieuws

Recreatieschap Twiske-Waterland: economie leidend, rust en natuur lijdend.

De titel van het ambitiedocument van recreatieschap Twiske-Waterland “Een samenspel van recreatieve activiteiten, rust, stilte en natuurbescherming”...

18 feb 2020

Lees meer
electric-mobility-4158594_960_720.jpg
Nieuws

Parkeren: ondergrondse garage en uitbreiding gebied betaald parkeren

De raadscommissie van donderdag 6 februari ging vooral over parkeren in Purmerend. Veel bezoekers komen met de auto naar de binnenstad en de schaarse grond...

11 feb 2020

Lees meer
care for.png
Nieuws

Mensen die zorg nodig hebben, moeten zorg krijgen.

De commissie Samenleving van woensdag 5 februari stond in het teken van De Woonplek. Een zorgvoorziening voor mensen met een zware en complexe...

06 feb 2020

Lees meer
laser vuurwerk.jpg
Nieuws

Motie vuurwerk niet in stemming gebracht

De laatste jaren is er voor steeds meer mensen minder plezier als het gaat om de jaarwisseling. Het knallen, maar vooral het ongepast gedrag met vuurwerk is...

06 feb 2020

Lees meer
achterpad.jpg
Nieuws

Antwoorden b&w op vragen over wandelpaden

Vorig jaar heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan het college over het achterstallig onderhoud, de gebrekkige kwaliteit van twee wandelpaden in...

29 jan 2020

Lees meer
fietspad.JPG
Nieuws

Nadruk op duurzame mobiliteit in het stationsgebied

Op 30 januari zal de gemeenteraad een besluit nemen over het vaststellen van de gebiedsvisie van het stationsgebied. ...

21 jan 2020

Lees meer
landbouw.jpg
Nieuws

Pleidooi voor kringlooplandbouw in natuur

Zaterdag 11 januari ging GroenLinks in een vol bezoekerscentrum De Keyserin in Middenbeemster in gesprek met leden en een groot aantal veehouders over het...

17 jan 2020

Lees meer
heilige koe.jpg
Nieuws

Heilige koe parkeren in Wagenweggebied

Een voorstel van het college over mobiliteit naar de binnenstad gaat opnieuw NIET over het ontmoedigen van autogebruik en het bevorderen van andere...

17 dec 2019

Lees meer
Niet alles kan.png
Nieuws

Algemene beschouwingen: Niet alles kan!

Vanavond 6 november zijn de algemene beschouwingen van de programmabegroting 2020-2023. Lees verder voor het betoog van fractievoorzitter Fred Beijert.

06 nov 2019

Lees meer
Nieuws

Nacht van de Nacht: mag het licht uit?

Vannacht (zaterdag 26 op zondag 27 oktober 2019) is er op initiatief van de Natuur- en Milieufederaties extra aandacht voor lichtvervuiling en...

26 okt 2019

Lees meer
Nieuws

Loket schulddienstverlening ook donderdagavond open

Vanaf 3 oktober is het loket schulddienstverlening ook ’s avonds open in het stadhuis: op donderdagavond van 18.00 – 20.00 uur. Het is een inloop, dus...

03 okt 2019

Lees meer