De titel van het ambitiedocument van recreatieschap Twiske-Waterland “Een  samenspel van recreatieve activiteiten, rust, stilte en natuurbescherming” klinkt veelbelovend. Maar de plannen om het natuurgebied een economisch-financiële bijdrage te laten leveren aan de ontwikkeling van het recreatieschap, baren ons zorgen. GroenLinks Purmerend verwacht dat natuur, stilte en rust gaan lijden onder de voorgestelde overnachtingsmogelijkheden en (meerdaagse) festivals.

In 2013 kreeg het Twiske de Europese Natura 2000 status en daarmee is het een beschermd natuurgebied. Daarop is de wet natuurbescherming van toepassing. Uitgangspunt is natuur gaat voor. Recreatie mag alleen als het niet leidt tot het verstoren van de biodiversiteit.

Recreatie niet ten koste van natuur, rust en biodiversiteit
Dat betekent onder meer dat campings niet zijn toegestaan. Geen voertuigen, caravans of tenten. En de leefgebieden van beschermde soorten mogen niet worden verstoord of aangetast. Toename van verlichting, geluid of grote groepen mensen tegelijk kan kwetsbare vogels in het broedseizoen ernstig verstoren.

GroenLinks ziet er meer in om de toenemende stroom recreanten (prognose: mogelijke stijging van 35 procent  in de komende 20 jaar) te laten genieten van rust en stilte en leren van de waarde van natuur. Dan heb je een vorm van dagrecreatie die beter is voor de natuur, waarbij de regels van Natura 2000 leidend zijn. Dan kunnen mensen genieten van stilte, natuur en biodiversiteit en kunnen zij heerlijk tot rust komen. Dat is ook niet verkeerd in deze hectische tijden.

Voor GroenLinks moet natuur leiden, niet lijden.
De redenering dat het belangrijke natuurgebied een financiële bijdrage moet leveren aan beheerkosten van het recreatieschap ten koste van natuur, rust en biodiversiteit is onacceptabel. GroenLinks wil geen overnachtingen en geen festivals in natuurgebied Het Twiske!

Het voorstel van het college over het ambitiedocument is besproken in de commissie Algemene Zaken van 13 februari en staat op de agenda van de raadsvergadering van 27 februari.