“Samen op Koers”, heet het. Een akkoord dat nogal wat open eindjes heeft, en de nodige vaagheden en algemeenheden bevat. Daar kun kritiek op hebben, maar je kunt het ook als een kans zien. GroenLinks ziet in ieder geval kansen. De richting van het akkoord gaat op hoofdlijnen de goede kant op.

Het had ook anders kunnen zijn. Als bijvoorbeeld de VVD in de coalitie was gekomen, zou er een heel ander akkoord uit de bus gekomen zijn. Het programma van de VVD verschilt hemelsbreed met dat van GroenLinks. Er was dan een akkoord geweest met tal van punten waar wij dwars tegenin hadden moeten gaan: vooral heel veel koopwoningen, woontorens in het Beusebos, ruim baan voor de auto.

Het had dus slechter gekund. GroenLinks zal er zelf aan bijdragen om het akkoord verder in de goede richting te sturen, met eigen ideeën, voorstellen en initiatieven, ook al leveren wij geen wethouder. Onze rol is nu die van aanjager, om mooi geformuleerde doelen daadwerkelijk dichterbij te brengen. Om bij te sturen waar nodig. Om prioriteiten te stellen, om onderscheid te maken tussen noodzaak en hobby. Want voor alle wensen tegelijk zal er niet genoeg geld zijn.

Een paar punten uitgelicht. Het aandeel vrije sectorwoningen moet echt omlaag. Ze zijn voor de gewone Purmerender woning­zoekende niet te betalen, maar nemen wel veel – schaarse – ruimte in beslag. In het akkoord lijkt dat te gebeuren – ten gunste van het aandeel middeldure huur- en koopwoningen – maar toch ook weer niet. In ieder geval niet bij de kleinere bouwplannen. En dan te bedenken dat nu zelfs de minister heeft afgekondigd dat tenminste twee derde van de nieuwe woningen “betaalbaar” moet zijn. Gaat Purmerend dat halen, op deze manier?

Het nieuwe college is “terughoudend” met bouwen binnen de bestaande stad. Wat zal dat gaan betekenen? Er zijn best nog plekken te vinden waar enige verdichting kan plaatsvinden, zonder dat meteen het laatste groen in een buurt wordt volgebouwd. Het bedrijventerrein De Koog biedt mogelijkheden voor het mengen van bedrijven en woningen, omdat een aantal bedrijven gaat verhuizen naar De Baanstee Noord. In De Koog zouden wij flinke aantallen woningen willen bouwen. GroenLinks wenst niet te bouwen in het landelijk gebied, zeker niet als er binnenstedelijk nog goede mogelijkheden zijn.

Verkeer en parkeren zijn heikele punten, waar geen andere partij doortastende maatregelen durft te nemen. Wat dat betreft zal er in Purmerend nog veel moeten gebeuren, voordat we over een duurzaam vervoerssysteem kunnen spreken. De vanzelfsprekendheid van het autobezit is zo’n heilig huisje dat best eens ter discussie gesteld mag worden. Hoe ver willen wij de auto’s de binnenstad in laten komen – tot en met een parkeergarage op de Schapenmarkt? En hoe creatief zijn we om onze vervoersstromen op een andere manier vorm te geven, schoner, zuiniger en met het oog op de toekomst?

Een economische impuls zou moeten uitgaan van de toeristenstroom die de geplande hoteltoren in de “Kom A7” (= het Beusebos) zal opleveren. De coalitie rekent zich nu al rijk: ten eerste is het maar de vraag of dat hotel er komt (wat GroenLinks betreft beslist niet op deze plek), en ten tweede is zo’n hotel langs de autosnelweg niet echt gericht op de binnenstad van Purmerend. Kennelijk willen de coalitiepartijen muurvast blijven zitten aan de deal met Van der Valk. Het gemeentebestuur heeft een rechtszaak aangespannen tegen de provincie, die al lang tevoren duidelijk had gemaakt dit hotelplan af te wijzen.

We verwachten op het gebied van duurzaamheid toch echt méér dan de afgelopen periode heeft opgeleverd. Met 90 euro subsidie voor spaarlampen (waar eerst nog 20 euro af gaat voor administratiekosten) red je het niet. Alle partijen in de raad zien de noodzaak van het grootschalig isoleren van woningen en gebouwen; nu de concrete initiatieven, zodat we over vier jaar kunnen zeggen dat in onze gemeente geen kostbare warmte meer weglekt door kieren, gaten en enkel glas.

Ook in dít coalitieakkoord ontbreekt weer een ferme paragraaf over diversiteit, net zoals vier jaar geleden. Alsof het geven van een Engelstalige naam (Pride) aan de Regenboogweek nu het feit is waarop de gemeente Purmerend zich wil beroemen. “Een botenparade over de Where, daar zijn vooralsnog geen plannen voor”, zo lezen we in het Dagblad Waterland. Waarom eigenlijk niet? Waarom niet een kandidatuur voor Roze Zaterdag overwogen, eventueel samen met Zaanstad?
En ook over de andere aspecten van een diverse, inclusieve samenleving: niet echt beleid.

“Samen op koers” heet het coalitieakkoord. Maar: wie samen, welke samen? Toch vooral de vier coalitiepartijen samen? De wijze waarop de coalitie tot stand is gekomen, verdient in ieder geval geen schoonheidsprijs. “De Stadspartij vond een debat over de verkiezingsuitslag niet nodig. Dus kwam het er niet. Alle partijen mochten een keer op gesprek komen bij de Stadspartij en werden keurig ontvangen. Daarna maakte de Stadspartij haar keuze bekend op basis van de “chemie tussen de partijen”. Drie partijen mochten aanschuiven, en waren kennelijk al lang blij dat ze waren uitverkoren. Drie maanden duurden de besprekingen, tussen partijen die samen al in de coalitie zaten, en met voortzetting van het beleid als uitgangspunt. Men heeft er samen ruim de tijd voor genomen, maar aan de andere fracties werden slechts enkele dagen gegund om ernaar te kijken. Voor GroenLinks is deze procedure niet voor herhaling vatbaar.” aldus fractievoorzitter Peter Zwart in het debat over dit akkoord.

Wat overigens geen bezwaar was om bij de stemming de vijf voorgedragen wethouders te steunen. Het coalitieakkoord is zelf niet in stemming gebracht, omdat het een onderlinge afspraak tussen vier partijen is, en geen raadsbesluit.

Lees hier de gehele bijdrage van GroenLinks in het debat over het coalitieakkoord.