Vorig jaar heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan het college over het achterstallig onderhoud, de gebrekkige kwaliteit van twee wandelpaden in De Gors: bij Ooievaarsbek/Reigersbek en bij Boterbloem. Aanleiding waren opmerkingen van omwonenden dat er zo’n veertig jaar geen onderhoud was gepleegd door de eigenaar, de gemeente. Nu veel van die omwonenden op leeftijd raken is het gebruik van die wandelpaden door oneffenheden en het ontbreken van verlichting niet makkelijk en sommigen gebruiken die wandelpaden daarom niet (meer).

Het bestand van de brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend met de antwoorden op de vragen van de fractie van GroenLinks is onderaan dit bericht te downloaden 

GroenLinks is verheugd dat burgemeester en wethouders de door omwonenden beschreven gebrekkige kwaltiteit van de wandelpaden erkennen. De twee wandelpaden zijn aangelegd in 1979 en sindsdien is geen groot onderhoud verricht. De wandelpaden zijn onderdeel van de recente inspectie van de verhardingen in de stad geweest. Op basis daarvan komt er een prioritering van werkzaamheden in de meerjarenplanning. Het college meldt dat er conform een landelijke richtlijn elke twee jaar een zogenoemde globale visuele inspectie is geweest; de laatste is 19 november 2019 afgerond.

Het college is het eens met GroenLinks dat er alle aanleiding is het achterstallig onderhoud weg te werken. De kwaliteit voldoet niet aan niveau C, de kwaliteit die voor de asfaltvoetpaden geldt.
De fractie van GroenLinks is in afwachting van de meerjarenplanning onderhoud en benieuwd naar de prioriteit voor de wandelpaden bij Ooievaarsbek/Reigersbek en bij Boterbloem. Zo gauw de meerjarenplanning bekend is, informeren wij u over het moment van onderhoud. In Purmerend gaat het alleen al in totaal om bijna 1.800 m2 asfalt voetpaden.

Voetpad of niet?
Vanaf de brug over de Gorssloot bij Ooievaarsbek is er langs het water tot Reigersbek een voetpad. Althans, dat is met een verkeersbord aangegeven bij de brug, maar niet aan de andere kant van het voetpad bij Reigersbek. Dat is volgens omwonenden en GroenLinks niet verantwoord. Het college wil echter geen verkeersbord plaatsen om een overvloed aan borden in de stad te voorkomen. De huidige inrichting betekent volgens b&w dat het voldoende duidelijk is dat het een voetpad is en niet bestemd voor gemotoriseerd verkeer als scooters en brommers. Het college stelt dat het niet is toegestaan er te fietsen of autorijden, ook als een verkeersbord afwezig is. Het Burgerlijk Wetboek regelt (artikel 6:162) de aansprakelijkheid: degene die een voetganger aanrijdt is aansprakelijk voor de schade. Wat deze conclusie van het college opmerkelijk maakt, is dat in 2018 door de wijkbeheerder is toegezegd dat er een verkeersbord voetpad zou komen. Dat is niet gebeurd en er is niet door de gemeentelijke organisatie over gecommuniceerd. GroenLinks gaat de komende maanden aan de slag met deze verwarrende situatie.