Ik wil mij maximaal inzetten om de klimaatdoelstelling, nl  50% minder CO2 in 2030 (tov 1990), te halen. Dat is niet alleen een probleem bij de landelijke overheid, maar juist ook lokaal moeten we hier zwaar op inzetten.

Ik denk dat het hiervoor niet alleen nodig is om de komende 9 jaar massaal van het gas af te gaan, alle materialen maximaal te hergebruiken (circulaire economie) en te  stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Het is evenwel ondenkbaar om de doelen te halen in een maatschappij waarin winstmaximalisatie voor alles gaat. De menselijke maat moet centraal staan en we moeten gaan voor een andere economie waarin de klimaatdoelstelling en het klimaatakkoord in alles de keuze bepalen.