“ Iedereen verdient gelijke kansen,

of het nu gaat om onderwijs,

het vinden van een baan

of een betaalbare woning. ”

Nog niet zo heel lang geleden ben ik  op 54- jarige leeftijd afgestudeerd voor HBO-pedagogiek met een 2e graads lesbevoegdheid. Daarvoor ben ik 14 jaar ambtenaar geweest bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.  Op dit moment ben ik  fractiesecretaris bij GroenLinks, waardoor ik goed van het reilen en zeilen van de commissies en gemeenteraad op de hoogte ben.   Interesse voor politiek is mij met de paplepel ingegoten, mijn ouders waren actief in de politiek. Door de lessen burgerschap die ik als docent heb gegeven is ook vanuit die invalshoek maatschappelijke betrokkenheid en politieke interesse mij niet vreemd.  

Sociaal netwerk.
Mijn – sociale – netwerk in Purmerend wordt o.a. gevormd door het vrijwilligerswerk, waar ik me voor in zet. Ik ben verbonden aan Humanitas-Homestart en  Mentorschap Noord-West-Holland, ik geef huiswerkbegeleiding in Bibliotheek Waterland en Nederlands aan anderstaligen in De Inval.  Zeer onlangs was ik initiatiefneemster van de actieweek voor het Beusebos. Met een aantal vrijwilligers o.a.  van de stichting “Vrienden van het Beusebos” hebben we de strijd voor behoud van het Beusebos weer op de kaart gezet!

Visie – lokale – politiek.
Ik raakte met name bij de Purmerendse politiek betrokken door de discussie over de vluchtelingenproblematiek. Ik vond het toen en vind het nu nog steeds belangrijk dat er bescherming wordt geboden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. Voor deze mensen moet voldoende opvang zijn in Nederland, ook in Purmerend.  Ik heb nog een belangrijke drijfveer om in de –Purmerendse – politiek te willen. Naar mijn mening verdient iedereen gelijke kansen, of het nu gaat om onderwijs, het vinden van een baan of een betaalbare woning. Het stoort mij met name dat er nog veel kinderen in armoede leven. In mijn visie is het tijd voor verandering en ik voel me thuis bij GroenLinks.
Momenteel bestaat onze fractie uit enkel mannen en dat kan natuurlijk beter! Ik vind het de moeite waard om me verkiesbaar te stellen, maar ik besef me dat het hard werken is. Op mijn inzet voor Groen Links kunnen jullie vertrouwen, dat is al enige tijd zo en zeker nu in de tijd van de verkiezingscampagne, maar ook na 21 maart 2018!