Het leven van een uitkering veroorzaakt vaak stress, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen. Deze motie geeft mensen de gelegenheid om elkaar te steunen financieel of met boodschappen. Ook bijvoorbeeld liefdadigheidsinstellingen kunnen nu aan mensen in de bijstand giften geven tot aan € 1.200,- zonder dat zij bang hoeven te zijn om gekort te worden op de uitkering. 

In de gemeenteraad Purmerend zijn 12 politieke partijen vertegenwoordigd. GroenLinks heeft alle politieke partijen benaderd om mee te doen. En 10 partijen deden mee. Dan zie je hoe groot het draagvlak is in Purmerend, om beleid vast te stellen dat ten goede komt aan mensen die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. De motie is voor GroenLinks door Carla Brocken toegelicht. De vergadering is terug te zien op het tv-kanaal van RTV Purmerend of als stream via raad.purmerend.nl (agendapunt 21). Ook kun je op RTV Purmerend een interview over deze motie terugkijken

GroenLinks bedankt graag alle partijen en de contactpersonen voor het mede-indienen van deze motie: Natalie Saaf (PvdA), Annemiek Nuijens (CDA), Bram Buskoop (Gemeentebelangen), Nadine Hut (D66), Melvin Smid (Stadspartij), Kathleen Visser (Leefbaar Purmerend), Nicole Moinat (PVV), Theo de la Haye (Partij voor Socialer Purmerend), Rob van Dongen (Hart van Purmerend) en Cees van Urk (AOV).

In Beemster is de motie - een initiatief van Netty Rutz, commissielid van PvdA/GroenLinks Beemster - in de raadsvergadering van dinsdag 30 maart 2021 unaniem aangenomen.