"Zuinig op bossen!

Bossen zijn enorm belangrijk voor biodiversiteit en van groot belang in en voor het leven van mensen.  In 2012 riep de VN daarom 21 maart uit tot Internationale dag van het bos. Daarmee vraagt de organisatie aandacht en inzet voor bosgebieden. Bomen en bossen zorgen voor schone(re) lucht door onder meer afvang van fijnstof. Bovendien leven er dieren, planten en insecten. Dat belangrijke, divers biologisch ecosysteem staat in de snel verstedelijkende omgeving sterk onder druk. Bossen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving en van levensbelang voor het leven op aarde. Dit jaar is het thema van de Internationale dag van het bos Bossen en Biodiversiteit. GroenLinks vindt bomen en bossen te belangrijk om op te offeren voor particulier ondernemerschap. Daarom: handen af van het Beusebos!"