De toekomstige zorgvoorziening "De Woonplek" is al een tijd lang onderwerp van heftige discussie. 
Na de bespreking in de commissie Samenleving wilden wij met de column Reactie uit de fractie een toelichting geven op het standpunt van GroenLinks. Inmiddels heeft het college het oorspronkelijke raadsvoorstel ingetrokken door de locatie Oudelandsdijkje als besluitpunt te schrappen. 

 

Onderstaande tekst is geschreven vóór de aankondiging van het college om het raadsvoorstel te wijzigen en gepubliceerd in Purmerend Totaal (Purmerends Nieuwsblad) van 20 februari. 

"De Woonplek
Het college heeft de gemeenteraad twee principiële keuzen voorgelegd: willen we in de stad een voorziening voor mensen met complexe mulitiproblematiek en mogen we kijken of het bouwwerk van De Woonplek past op de locatie Oudelandsdijkje? Deskundigen (waaronder politie) beschouwen dit als meest geschikte locatie en GroenLinks wil dat de inpasbaarheid van De Woonplek wordt uitgewerkt waarin ook zorgen van omwonenden worden meegenomen. Aan de hand van de resultaten van die uitwerkingen beoordelen we of de voorziening voor ons aan de voorwaarden voldoet. Het willen onderzoeken van de mogelijkheid van de voorziening op deze locatie, roept veel emoties op. De hardheid van een aantal uitspraken over mensen met een zware zorgvraag vinden we ongepast. GroenLinks vindt dat in een fatsoenlijke samen-leving mensen die zorg nodig hebben, ook zorg moeten krijgen."

Wij wachten de formulering van de tussenstap in het gewijzigde raadsvoorstel af.