Bedrijven die drankverpakkingen gebruiken, beloofden het kabinet om het aantal blikjes met 70 procent te reduceren tegen najaar 2021. Maar de tellingen van Rijkswaterstaat tonen dat het aantal blikjes in het zwerfvuil niet daalt, maar blijft stijgen. In de eerste helft van 2020 vond Rijkswaterstaat 19 procent méér blikjes op de meetpunten dan in de referentiejaren 2016/2017. En we kunnen het met eigen ogen dagelijks zien, in bermen, in perkjes, op straat. overal. Dus sluiten Purmerend en Beemster zich op voorstel van GroenLinks, Gemeentebelangen en D66 aan bij de campagne "Statiegeld, Yes We Can!".

Door ons aan te sluiten bij deze campagne laten we de regering zien hoeveel mensen willen dat er statiegeld op blikjes moet komen. Statiegeld heeft de steun van 8 op de 10 Nederlanders en vrijwel alle gemeenten. Statiegeld op blikjes is hard nodig om rotzooi van de straat te houden.