De raadscommissie van donderdag 6 februari ging vooral over parkeren in Purmerend. Veel bezoekers komen met de auto naar de binnenstad en de schaarse grond maakt volgens het college verschillende acties noodzakelijk. Zo doen burgemeester en wethouders het voorstel voor ruim 17 miljoen euro een ondergrondse garage met ruim driehonderd parkeerplekken bij het stadhuis te realiseren en het gebied voor betaald parkeren uit te breiden met toepassing van verschillende tarieven. GroenLinks is geen anti-auto partij, maar wil langzaamverkeer bevorderen en door ontmoediging autoverkeer beperken. De door het college voorgestelde parkeertarieven zijn daarom te goedkoop en een parkeergarage dichterbij het centrum is veel beter. Hierna de teksten van de bijdragen. De gemeenteraad gaat donderdag 27 februari 2020 over beide voorstellen een besluit nemen

Parkeergarage stadhuis
Toch jammer dat het idee van een gebouwde parkeervoorziening bij het stadhuis nodig is geweest voor een andere inrichting van de ruimte voor het stadhuis als onderdeel van het nieuwe, grotere stadscentrum.

De start om te komen tot voorliggend voorstel was voor de zomervakantie vorig jaar, toen de meerderheid van de gemeenteraad de voorkeur uitsprak voor nader onderzoek naar de realisatie van een half verdiepte parkeeroplossing bij het stadhuis. GL en de VVD waren om verschillende reden tegen. Voortschrijdend inzicht tijdens het nader onderzoek en het kostenaspect hebben voor het college geleid tot het voorstel voor een volledig ondergrondse parkeergarage met ruim driehonderd parkeerplekken voor auto’s.

onbeperkte mobilteit met auto’s binnen Purmerend kan niet meer
Het autoverkeer in Purmerend is net als in veel andere verstedelijkte gebieden een enorme ruimtegebruiker, maar ook een lawaaimaker en vervuiler. Auto’s brengen van A naar B en rusten dan uit, moeten ergens staan of parkeren. De auto is steeds even in beweging om dan stil te staan. Mobiliteit binnen - maar ook naar - Purmerend met auto’s kan niet onbeperkt blijven doorgaan. Wie andere mobiliteit wil bevorderen moet niet beginnen met het vooral willen blijven faciliteren van autoverkeer, maar, fietsen, openbaar vervoer en wandelen met voorrang aandacht geven. Oh ja, vooral voor veel ondernemers: ook bezoekers met bus, trein, fiets of wandelend hebben koopkracht. Een aantrekkelijke en leefbare binnenstad zijn van groot belang en veel autoverkeer draagt daar niet aan bij.

ondergrondse parkeergarage: onder Gedempte Where of Schapenmarkt
 Is GroenLinks een anti-auto partij? Nee, wel vindt GroenLinks dat beperking van onnodig autoverkeer belangrijk is voor een leefbare en gezondere (binnen)stad. Dat betekent dat het gebruik van auto’s vooral voor mensen die wat slechter ter been zijn aandacht verdient. En dat zijn onder meer ouderen, een groep Purmerenders die snel groeit. Ook daarom is naar onze mening de parkeergarage bij het stadhuis niet de juiste locatie. Mensen, ook autogebruikers, parkeren het liefst zo dicht mogelijk bij of nog liever in het winkel- en uitgaansgebied. GroenLinks denkt ook mee over gedeeltelijke compensatie van parkeerplekken voor auto’s. Een parkeergarage op een andere lokatie dan bij het stadhuis is wenselijk. GroenLinks denkt aan onder de Gedempte Where, maar ook aan onder de Schapenmarkt. Stel je eens voor hoe je de ruimte boven een parkeergarage onder de Gedempte Where kunt transformeren tot een prachtige verblijfsgebied. Als er een parkeergarage komt op de lokatie stadhuis, dan is het onwaarschijnlijk dat er nog een parkeergarage bijkomt op een van de genoemde lokaties. Want dat heeft invloed op de exploitatie van de parkeergarage stadhuis.

Rekenmodellen en werkelijkheid
Aanvoerroutes als Waterlandlaan en Burgemeester Kooimanweg naar de parkeergarage stadhuis zijn nu bij P3 al vaak los van rekenmodellen voor gebruikers niet fijn. En fietsers en voetgangers krijgen voor de oversteek met de verkeerslichten weinig frequent en kort de tijd voor de oversteek. De afstemming van verkeerslichten voor auto’s is gunstiger. Minder auto’s zijn voor GL een bijdrage aan de oplossing voor een leefbaardere en aantrekkelijker binnenstad.

verkeerd signaal
Het realiseren van de parkeergarage stadhuis is een verkeerd signaal als het gaat om de inzet voor een autoluwe binnenstad. Een autoluwe binnenstad betekent voor GroenLinks ook minder aandacht voor de auto en meer voor fietsers, OV en voetgangers. GroenLinks vindt de lokatie verkeerd en de investering fors met flink wat aannames en is daarom tegen dit door het college voorgestelde besluit.

Parkeermaatregelen
GroenLinks constateert met het college dat grond of ruimte in de binnenstad schaars is. De schaarste neemt toe als het autogebruik toeneemt. Het autogebruik neemt onder meer toe doordat er in de stad meer woningen komen. Gelukkig liggen veel van de nieuwe woningen op korte afstand van de binnenstad. Het Verkeersplan noemt als een van de drie pijlers ontmoedigen van autoverkeer. Het college is ontmoedigen overigens al gauw beïnvloeden gaan noemen. Zonder het ontmoedigen van autogebruik naar de binnenstad blijven parkeergarages en parkeermaatregelen tijdelijk effect hebben. Maar het met prioriteit willen blijven faciliteren van autogebruik geeft ook een verkeerd signaal naar de inwoners.

Autorijden is voor een drukke omgeving als de binnenstad niet goed voor leefbaarheid en gezondheid. Een auto gebruikt best veel ruimte, veel meer dan een fiets. Volgens GroenLinks is prioriteit geven aan het ontmoedigen van autogebruik noodzakelijk. En dat moet met het verleiden tot het gebruik zijn van andere vervoermiddelen: busroutes, comfortabele fietspaden, verkeersregelinstallaties die frequent en comfortabel laten oversteken en communicatie.

Op basis van een besluit in juni 2019 van de meerderheid van de gemeenteraad gaat het college een aantal maatregelen invoeren en voor de bijbehorende introcductie en hoogte van parkeertarieven is een besluit van de gemeenteraad noodzakelijk. Inwoners van de binnenstad krijgen met een aantal door het college voorgestelde maatregelen meer last van het in de binnenstad wonen door het dubbel gebruik van parkeergelegenheid. Zij moeten inschikken voor het gastvrij kunnen ontvangen van bezoekers aan de binnenstad die met de auto willen komen.

GroenLinks vindt het terecht dat er een verschil is tussen parkeren op straat (ook wel maaiveld genoemd) en in een parkeergarage. GroenLinks vindt het uurtarief van E 2,50 of E 1,00 en een dagkaart van E 2,00 niet passen bij het noodzakelijk verkeersbeleid dat de Purmerendse binnenstad moet ontlasten van autoverkeer en gebruik van schaarse ruimte. Een leefbaarder, aantrekkelijker en gezonder winkelgebied plus is mogelijk met minder heilige koeien ‘op bezoek’.

GroenLinks gaat niet akkoord met de voorgestelde parkeertarieven, niet akkoord met de Tarieventabel bij de Verordening Parkeerbelastingen 2020.

Alleen de uitgesproken tekst geldt.