In de extra commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 16 september stond het nieuwe plan voor de locatie PostNL op de agenda. Lees verder voor de eerste termijn van fractievoorzitter Fred Beijert.

'Een initiatiefvoorstel van CDA, D66 en GroenLinks in juni vorig jaar verduidelijkte de begrenzing van de historische binnenstad en maakte de voorgestelde bouw van twee enorm hoge woontorens op de locatie van PostNL en daarmee de gekoppelde verkoop en ontwikkeling van de locatie Schapenmarkt onmogelijk. Voor GroenLinks waren politieke geloofwaardigheid, de aantasting van het karakter van de historische binnenstad en de gevolgen voor de verkeersafwikkeling bij de locatie PostNL belangrijker dan het faciliteren van de projectontwikkelaar.

Het college is na overleg met de eigenaar van de locatie PostNL in  korte tijd tot een overeenkomst gekomen, complimenten voor het college en complimenten voor de projectontwikkelaar. Het plan is een enorme verbetering ten opzichte van het vorige plan met hoogbouw op de locatie PostNL en omvat voorlopig  (citaat uit voorstel) circa 23 middeldure koopwoningen en  circa 114 vrije sector woningen en in de Kop West circa 61 middeldure koopwoningen en circa 89 sociale huurwoningen. Het college merkt daarbij op dat het definitieve ontwerp aan de 30-30-40 norm gaat voldoen. Kan mijn fractie uitgaan van inzet op energieleverende woningen? GroenLinks is blij met de 282 openbare fietsparkeerplaatsen en de deelauto’s voor de bewoners van het complex woningen, mijn fractie ziet graag elektrische auto’s. GroenLinks is blij dat de Schapenmarkt met deze overeenkomst in gemeentelijk bezit blijft.

De koopkracht van de kopers mag niet leiden tot niet efficiënt gebruik van schaarse bouwgrond. Graag ziet GroenLinks een uitwerking met meer middeldure (maar kleinere) koopwoningen, ten koste van het aantal vrije sector woningen. Voor de nadere uitwerking vindt GroenLinks dat relatief kleine woonoppervlakken gewenst zijn: meer eenheden binnen hetzelfde bouwvolume of hetzelfde aantal eenheden binnen kleiner bouwvolume. Het laatste voorstel maakt mogelijk zelfs enige verlaging van de bouwhoogte aan de Hoornselaan mogelijk.'

Alleen de gesproken tekst geldt.