Op 30 januari zal de gemeenteraad een besluit nemen over het vaststellen van de gebiedsvisie van het stationsgebied.
Wij zijn erg enthousiast na het zien van de plannen voor verstedelijking met veel woningen bij een OVknooppunt voor het stationsgebied. De gebiedsvisie beschrijft een groene omgeving met minder ruimte voor de auto en meer voor fietsers, voetgangers, groen en verblijfsplekken. De nadruk komt te liggen op meer duurzame vormen van vervoer. Iets waar GroenLinks zich al langer voor inzet. In de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer hebben we de volgende vragen en opmerkingen gemaakt. 

"GroenLinks is erg enthousiast na het zien van de plannen voor verstedelijking met veel woningen bij een OVknooppunt voor het stationsgebied. De gebiedsvisie beschrijft een groene omgeving met minder ruimte voor de auto en meer voor fietsers, voetgangers, groen en verblijfsplekken. De nadruk komt te liggen op meer duurzame vormen van vervoer. Iets waar GroenLinks zich al langer voor inzet. We hebben nog wel een aantal vragen en opmerkingen.

Allereerst over planning, organisatie en strategie:
In het voorstel is meerdere keren te lezen dat het verplaatsen van het station cruciaal is. Wat als dit niet kan? Ook staat er dat dit onderwerp bij veel partijen hoog op de agenda staat. Welke partijen maken hier prioriteit van?  Het is een langdurig project met veel verschillende fasen en regelmatige terugkoppelingen vindt GroenLinks hierbij van belang. Hoe vaak kunnen we deze verwachten en wanneer krijgen we de eerste?  Communicatie is een belangrijk onderdeel van de transformatie en we kunnen aansluiten bij de opmerking van de VVD als het gaat om de participatie breder te trekken dan alleen omwonenden. Waarom is er hier niet - net als bij aardgasvrij- gekozen voor een communicatieadviseur in de projectorganisatie? Over de supervisor die zal worden aangesteld hoopt GroenLinks dat die ervaren is op het gebied van duurzaamheid  met energieneutraal of -leverend en natuurinclusief bouwen. Bij strategie vindt GroenLinks actieve grondpolitiek belangrijk zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor het realiseren van maatschappelijke doelen zoals sociale huurwoningen.  

Dan twee opmerkingen over meer dan woordkeuzen:
GroenLinks vindt het niet passend dat er in het voorstel wordt gesproken over woningbehoefte waar de juiste term woningnood is. En we gaan er vanuit dat waar wordt gesproken over 30 % sociale huur het over MINIMAAL 30% sociale huur gaat. 

Een drietal wensen bij de gebiedsvisie:
In het voorwoord van de twee wethouders staat een opsomming van de pareltjes in en in de nabijheid van Purmerend. GroenLinks mist hier iets. Purmerend is een stad met twee bossen en daar mogen we best trots op zijn. We zien dit graag in het voorwoord opgenomen.
We hopen dat als het station verplaatst wordt er een prominente plek is voor het regenboogmonument zodat die nog beter zichtbaar is voor iedereen die het hart van Purmerend in komt.
In de gebiedsvisie staat bij de omschrijving van deelgebied ov-knooppunt dat het mogelijk een goede locatie is voor een hotel. Dat vindt GroenLinks nou ook!  Een mooie locatie in het hart van een bruisende stad, naast het station wat voor bijvoorbeeld Zaandam goed werkt, een goede verbinding met de binnenstad, een klein stukje lopen en je bent zo op de Koemarkt. En boven alles, er hoeft geen bos voor te worden aangetast. GroenLinks ziet graag dat de komst van een hotel op deze plek zo snel mogelijk wordt onderzocht en opgepakt."

Alleen gesproken tekst geldt