De laatste jaren is er voor steeds meer mensen minder plezier als het gaat om de jaarwisseling. Het knallen, maar vooral het ongepast gedrag met vuurwerk is in toenemende mate voor medewerkers van politie, brandweer en ambulancediensten én voor feestvierders gevaarlijk. De schade aan eigendommen is fors.

Door toenemende ellende veroorzaakt door vuurwerk is de discussie over het verbieden van vuurwerk voor particulieren de laatste jaren in een versnelling geraakt. Sinds kort is er een duidelijke meerderheid voor een verbod en het ziet er donderdag 30 januari volgens berichten in nieuwsmedia naar uit dat de ministerraad de laatste dag van januari een vuurwerkverbod bespreekt.

GroenLinks is al jaren voor een verbod op bezit en afsteken van vuurwerk ook vanwege milieuvervuiling, er is bijvoorbeeld in de eerste uren van het nieuwe jaar steeds een enorme piek met fijnstof. Ook hebben veel huisdieren angst voor vuurwerk. GroenLinks wil weer een meer feestelijke en verbindende viering van de jaarwisseling.

 

Gemeenteraad
Voor het laatste weekend van januari hebben de fracties van D66 en GroenLinks de motie voorbereid voor bespreking en stemming in de eerste vergadering van de gemeenteraad in 2020. De motie is donderdag 30 januari mede-ingediend door de SP en bestaat uit twee onderdelen:

* aan het kabinet en de Tweede en Eerste Kamer laten weten dat een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dringend gewenst is
*  het college van burgemeester en wethouders verzoeken te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een centrale show met vuurwerk, lasers of drones.

In de week van de vergadering van de gemeenteraad raakte bekend dat de ministerraad vrijdag 31 januari (de dag na de vergadering van de gemeenteraad) een voorstel zou bespreken met daarin een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. D66, GL en de SP hebben de motie wel in bespreking willen brengen. Echter, de burgemeester wilde vanwege de handhaving een verdergaand vuurwerkverbod en ontraadde de motie. In combinatie met het waarschijnlijke besluit van de ministerraad is de motie ingetrokken.
 

Klik hier voor het persbericht van de ministerraad