De commissie Samenleving van woensdag 5 februari stond in het teken van De Woonplek. Een zorgvoorziening voor mensen met een zware en complexe mulitiproblematiek. 
De raad wordt gevraagd om een principiële keuze te maken. Willen we deze zorgvoorziening voor deze doelgroep en mogen we onderzoeken of het past op de locatie Oudelandsdijkje? 
 
 

GroenLinks vindt dat mensen die zorg nodig hebben, zorg moeten krijgen. Wel is daarbij in gesprek gaan en blijven belangrijk.
Zorgen die er zijn moeten serieus genomen worden en moeten worden meegnomen in de onderzoeken naar de verdere uitwerking. 
Lees hieronder het hele betoog terug van raadslid Marône Welbergen.
 
"Voordat ik inhoudelijk inga op het onderwerp wil ik eerst even iets zeggen over de toon van een groot deel van de discussie die al langer gaande is. GroenLinks is geschrokken van de hardheid van de uitspraken van velen. Mensen met een ernstige zorgvraag worden onder andere op social media en in gesprekken door mensen voor tuig uitgemaakt of worden afgeschilderd als “een gevaar voor kinderen” en als monsters. Zorgen uiten en vragen stellen mag, absoluut, maar laten we alsjeblieft niet vergeten dat het om mensen gaat. Mensen die met dezelfde rechten deel uitmaken van de samenleving en intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. Het kan misschien lijken als iets wat ver van je afstaat maar deze situatie kan iedereen overkomen. En als je meemaakt hoe je broer, je zus, of je kind, iemand anders die je heel dierbaar is zo met zichzelf of problemen worstelt wil je ook niets liever dan dat zij de hulp krijgen die ze keihard nodig hebben. De woorden die door velen gebruikt worden zijn ongepast en komen pijnlijk binnen, denk ook daar eens aan. GroenLinks heeft bewondering voor de mensen die op fatsoenlijke toon een ander geluid hebben durven laten horen.

We complimenteren het college voor de openheid en eerlijkheid over de doelgroep en ernstige problematiek. GroenLinks begrijpt en onderschrijft de noodzaak van de Woonplek en is blij dat mensen met een zware zorgvraag met deze voorziening eindelijk passende begeleiding kunnen krijgen. GroenLinks verwacht bij de verdere uitwerking dat er gekeken wordt naar de fysieke inrichting van de voorziening en er praktische afspraken komen in het belang van omwonenden én BEWONERS van de woonplek. Het is belangrijk om in gesprek te gaan of blijven en zorgen die er zijn serieus te nemen, mee te nemen en waar mogelijk weg te nemen. Er zijn ook anderen dan omwonenden die zorgen hebben, want ook naasten en hulpverleners hebben zorgen. Zorgen dat de hulp waar al langer zo dringend behoefte aan is niet zal worden geboden. GroenLinks vindt dat mensen die zorg nodig hebben, zorg moeten krijgen. Als onderdeel van de centrumgemeente die Purmerend is en als onderdeel van een fatsoenlijke samenleving.

Het Oudelandsdijkje is volgens deskundigen, waaronder politie, de meest geschikte locatie voor deze voorziening. We kunnen nu wel op de uitwerking in gaan maar dat is niet de principiële vraag van het college die nu voorligt. Het is voor GroenLinks een principiële keuze om in te stemmen met de onderzoeken en verdere uitwerking van deze belangrijke voorziening op de voorgestelde locatie. We wachten de resultaten af en zullen aan de hand daarvan beoordelen of de uitwerking voor ons aan alle voorwaarden voldoet."

Alleen de gesproken tekst geldt