Een voorstel van het college over mobiliteit naar de binnenstad gaat opnieuw NIET over het ontmoedigen van autogebruik en het bevorderen van andere mobiliteit, maar om het faciliteren van de heilige koe. Dit voorstel is een oplossing voor het sinds oktober tijdelijk niet beschikbaar zijn van twee van de vier verdiepingen met in totaal ongeveer 180 parkeerplaatsen van de parkeergarage in het Willem Eggert Centrum. Daar is het tarief per uur € 1,60 en een dagkaart kost € 12,00.

Hoofdlijn van het gemeentelijk beleid voor betaald parkeren is dat per uur parkeren op straat met € 2,50 duurder is dan in de parkeergarage voor € 1,60. Voor parkeren op straat in het Wagenweggebied is er een hiervan afwijkend tarief van € 1,00 per uur en is er GEEN dagkaart beschikbaar. Voor de twee tijdelijke parkeerterreinen in dat gebied gaat als het aan het college ligt per 1 januari 2020 hetzelfde uurtarief gelden, met WEL de mogelijkheid van een dagkaart; voor € 2,00.

Eerst gratis, dan goedkoop
Het college heeft de tijdelijke parkeerterreinen in december alle dagen van de week gratis gemaakt. In het voorstel is niet aangegeven tot wanneer een gedeelte van de parkeergarage in het Willem Eggert Centrum niet beschikbaar is, maar het college heeft nu het beeld dat de twee tijdelijke parkeerterreinen MINIMAAL kostendekkend zijn, inclusief de te betalen huur voor een van twee tijdelijke parkeerterreinen. GroenLinks veronderstelt dat de tijdelijke parkeerterreinen ook het wegvallen van het parkeerterrein op de Brantjesoever tegenover het stadhuis moet compenseren.

Leefbaarheid bevorderen door ontmoedigen autogebruik
GroenLinks wil automobiliteit ontmoedigen en zo de uitstoot van CO 2 en fijnstof terugdringen en de leefbaarheid in de binnenstad en directe omgeving bevorderen. GroenLinks vindt het parkeertarief voor auto’s vanwege de maatschappelijke kosten te laag, zeker het tarief van € 1,00. Helemaal onbegrijpelijk voor mijn fractie is de dagkaart van € 2,00 voor de twee tijdelijke parkeerterreinen; in de rest van de binnenstad en directe omgeving is de dagkaart drie keer het uurtarief. GroenLinks komt in de gemeenteraad met een amendement (voorstel om het voorgestelde besluit te wijzigen) om het tarief van de dagkaart te verhogen.

Klik hier om het amendement te lezen