In de raadsvergadering van 27 februari was het voorstel voor een ondergrondse parkeergarage bij het stadhuis een zogenoemd hamerstuk. Dat betekent dat er in de raadscommissie een ruime meerderheid voor het voorstel is geweest en dat de gemeenteraad zonder nadere discussie een positief, formeel besluit neemt. Alleen GroenLinks heeft zich in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 6 februari uitgesproken tegen het voorstel. De onjuiste ligging en de aannames bij een investering van ruim zeventien miljoen euro en de exploitatie waren aanleiding voor een uitgebreide stemverklaring. De burgemeester had als voorzitter van de vergadering van de gemeenteraad moeite met de lengte van de stemverklaring van fractievoorzitter Fred Beijert.

'De heilige koe krijgt een onzichtbare nieuwe graasplek bij het stadhuis. De vanzelfsprekendheid van het moeten kunnen blijven gebruiken van de auto kan niet meer vanzelfsprekend zijn. GroenLinks constateert dat de wegen naar de binnenstad die samenkomen langs het stadhuis nu al vaak overvol zijn en dat de plek van de parkeergarage ten opzichte van de binnenstad niet de juiste is. De ligging van parkeerlocaties is van cruciaal belang voor het gebruik, wethouder Tijmstra meldde deze maand in SOB dat de tijdelijke parkeerterreinen bij de Wagenweg (ik citeer) ‘zeer beperkt gebruikt worden’, er ‘staat een enkele auto op dit moment’. Dit ondanks de gratis start in de laatste feestmaand en genoeg communicatie. Een ondergrondse parkeergarage voor bezoekers aan de binnenstad moet volgens GroenLinks voor mensen die afhankelijk zijn van de auto onder de Gedempte Where of de Schapenmarkt liggen. De bouwkosten van de parkeergarage stadhuis met flink wat aannames geeft een risico van overschrijding van de begroting en tegenvallende exploitatie heeft gevolgen voor de realisatie van een extra parkeergarage op een andere locatie in de binnenstad. GroenLinks is daarom tegen het voorstel voor de ondergrondse openbare parkeergarage bij het stadhuis. Overigens kan het plein voor het stadhuis aantrekkelijker, het is bijzonder dat een plan voor een parkeergarage daarvoor nodig is.'

Alleen gesproken tekst geldt