Het Karekietpark (rare naam voor gebied dat geen park is geweest) is een gebied in Overwhere, grofweg aan beide zijden van de Salvador Allendelaan tussen de rotondes in de ML Kingweg en de Professor P.J. Oudlaan. Er staan een basisschool en een sporthal die nodig vernieuwd moeten worden, een pas gebouwd ROC, een benzinestation en een zeer gedateerd winkelcentrum. Beide delen van het park zijn slechts verbonden door een tunneltje voor voetgangers en fietsers, dat als onveilig, onhandig en onaangenaam wordt ervaren. Het Karekietpark is het hart van de buurt, maar de ‘hartdelen’ zijn gescheiden door de hoofdroute Salvador Allendelaan.

Het college heeft drie richtingen voor de toekomstige ontwikkeling geschetst:

  1. minimaal
  2. grondig
  3. uitgebreid.

GroenLinks toonde zich voorstander van het derde scenario (uitgebreid), onder andere omdat dat het hart van de buurt het meest verbetert, de grootste bijdrage levert aan het verminderen van de woningnood en het meeste ruimte voor nieuw en extra groen biedt.

De andere partijen wilden zo ver niet gaan: Stadspartij, D66, CDA, Leefbaar Purmerend, PvdA en PvSP kozen voor middenscenario 2 (een grondige opknapbeurt), waarbij D66 en de PvSP nog wel een plusje wilden toevoegen. Het AOV wilde scenario 1, de VVD zag op dit moment geen taak voor de gemeente en wilde alles aan projectontwikkelaars overlaten (scenario nul?), en Gemeentebelangen Purmerend zou in alles “de bewoners volgen”. Die zijn overigens op een aantal punten zeer verdeeld.

Binnen scenario 3 – de voorkeur van GroenLinks – zijn twee mogelijkheden:

A. het winkel­centrum verbouwen op de plaats waar het nu staat, maar dan met woningen erboven,
of
B. het winkelcentrum verplaatsen naar de oostzijde (tegenover Oostervenne) van de Salvador Allendelaan, ook in combinatie met woningen.

De tweede mogelijkheid levert meer woningen op, mogelijk ook meer groen, is makkelijker dan verbouwen winkelcentrum met winkels erin/open, maar het nadeel is dat het winkelcentrum verder van het Jaap van Praaghuis komt te liggen.

Als verbinding tussen de twee te herontwikkelen delen van het gebied Karekietpark is een gelijkvloerse oversteek van de Salvador Allendelaan volgens GroenLinks een geweldige aanwinst. In scenario 3 van het college staat een onderdoorgang onder de weg getekend. GroenLinks vindt op die plek een overkluizing met daarop groen in combinatie met een verdiepte aanleg van de Salvador Allendelaan beter, zodat voetgangers en fietsers over de weg heen kunnen gaan.

Woordvoerder Marône Welbergen in de commissie: “Wij zijn benieuwd naar de mogelijkheden – zowel financieel als technisch – en kansen voor een gedeeltelijke overkapping van de Salvador Allendelaan. Er is dan meer ruimte voor ontwikkeling, en de twee kamers van het hart zijn dan niet meer gescheiden.”
Wethouder Kroese vindt het idee fantastisch, maar maakte toch een voorbehoud bij de financiën:
Ik vind de suggestie van GroenLinks voor een overkapping van de Salvador Allendelaan, waarmee je de twee kamers van het hart verbindt, ja, fantastisch; mijn inschatting is, dat het zo ontzettend kostbaar is dat het onhaalbaar is, dat is mijn eerste inschatting. Maar ik vind het echt een fantastisch idee moet ik heel eerlijk zeggen, vooral de manier waarop u het omschrijft.”

In de bewonersenquête heeft bijna de helft van de bewoners (48,7 %) zich uitgesproken voor de uitgebreide aanpak, veel meer dan de verhoudingen tussen de partijen in de commissie­vergadering laten zien. Ruim 40% van de bewoners kiest voor scenario 2, en slechts 10% voor scenario 1.
Scenario 3, de uitgebreide aanpak waar GroenLinks voor kiest, heeft fors draagvlak in de buurt.

Na deze meningsvormende behandeling in de raadscommissie, is het politieke vervolg in september. De komende tijd krijgen we meer inzicht in de kosten van de verschillende scenario’s.

GroenLinks zet in op de voordelen van scenario 3; de uitgebreide ontwikkeling biedt, in verhouding tot scenario 2:

  • 80 tot 140 woningen bovenop;
  • vernieuwing van het winkelcentrum;
  • verplaatsing tankstation naar buiten het gebied;
  • andere oversteek van de Salvador Allendelaan i.p.v. het huidige tunneltje.

GroenLinks zet in op de uitgebreide aanpak, want zo’n nieuw hart is voor de buurt en de stad hard nodig!