In de raadsvergadring van 26 juni zijn de parkeermaatregelen voor de binnenstad besproken. De eerste termijn van fractievoorzitter Fred Beijert is hier terug te lezen. 

De mobiliteit en vooral gemotoriseerde mobiliteit heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. Reizen voor werk of studie, reizen om te winkelen, reizen om te gaan ontspannen en reizen voor de ultieme ontspanning: vakantie. Mensen, steeds meer mensen zijn GEwend geraakt, zijn VERwend geraakt aan het bezit en gebruik van de auto. Autoverkeer is gemak en brengt je van A naar B. Wel steeds vaker met onderbreking door file. Door de enorme groei van het aantal auto’s en het verkeer is steeds meer schaarse ruimte voorzien van asfalt en andere verharding.

GroenLinks beschouwt de vanzelfsprekendheid van het gebruik van de auto NIET als vanzelfsprekend. Autoverkeer is slecht voor gezondheid, leefbaarheid, milieu, ruimtegebruik én bereikbaarheid en dat hoort niet langer min of meer gewoon of vanzelfsprekend te zijn. Het autoverkeer moet zeker in stedelijke gebieden, moet in Purmerend niet meer vanzelfsprekend zijn, fietsverkeer en openbaar vervoer moeten vanzelfsprekend zijn. Voor de zekerheid: ook fietsers hebben koopkracht.

GroenLinks denkt mee over optimaliseren gebruik parkeerplaatsen inclusief verplaatsing van de straat af, GroenLinks denkt mee over GEDEELTELIJK compenseren van parkeerplaatsen die verdwijnen. Nu vanwege bouwprojecten, maar wat GroenLinks betreft kan dat ook vanwege het terugbrengen van meer groen in de stad. GroenLinks mist de inzet op ontmoediging van autoverkeer, door andere mobiliteit meer en beter te faciliteren. Slechts een verwijzing in het voorstel en dan alleen gekoppeld aan intensivering van communicatie. De huidige voorstellen parkeermaatregelen en locatiekeuze gaan over het ZOVEEL MOGELIJK WILLEN BLIJVEN FACILITEREN VAN AUTOVERKEER. Dat levert soms een bijzondere ‘botsing’ op: wie in of vlak bij de binnenstad woont (de ene Purmerender, vrouw / man) moet in de eigen woonomgeving bijdragen aan het kunnen laten parkeren van mensen (de andere Purmerender, vrouw / man en anderen) die de binnenstad bezoeken met een auto.

Ontmoedigen is kort nadat de term voor het eerst in een voorstel door het college was gebruikt inmiddels vervangen door de term beïnvloeden. Ontmoedigen betekent voor GroenLinks alternatieve mobiliteit faciliteren en autoverkeer als belastende activiteit voor gezondheid, leefbaarheid, milieu, ruimtegebruik én bereikbaarheid ook financieel belasten. De financiële prikkel is er nauwelijks…

Veel autoverkeer binnen en naar Purmerend is volgens GroenLinks onnodig. Daarom leggen wij amendementen, moties en de voorstellen van het college langs de lat van bijdrage aan de ontmoediging van autoverkeer.

Alleen de gesproken tekst geldt