In deze lastige tijd is vergaderen met de fractie in het stadhuis niet zomaar mogelijk. 
De reguliere fractievergaderingen van GroenLinks op de dinsdagavond gaan wel door maar je kunt niet zomaar binnenlopen.   
Wil je in contact komen of in gesprek gaan met de fractie? Mail dan naar: fractiepurmerend@groenlinks.nl 

Blijf gezond!