In de raadsvergadering van 26 september stonden de binnenwijkse ontwikkellocaties op de agenda. Ook in deze vergadering werd het onderwerp uitgebreid besproken en waren er veel moties en amendementen ingediend. Uiteindelijk bleven er van de 8 locaties, 7 over voor verdere onderzoeken en werd bij één bouwlocatie het bouwoppervlak minimaal gehalveerd.  De wethouder kan met dit besluit nu verder in overleg treden met de omwonenden en de mogelijkheden op de overgebleven 7 locaties onderzoeken. Lees hier verder voor de standpunten van GroenLinks Purmerend over dit onderwerp.    

Zowel het bouwen van betaalbare woningen als natuur en leefbaarheid zijn voor GroenLinks Purmerend belangrijke punten. Het voorstel was om de circa 250 permanente woningen die kunnen worden gerealiseerd, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen, te verdelen over 8  kleinere locaties binnen in de wijken.  Na gesprekken met omwonenden en het bezoeken van een aantal locaties viel er voor GroenLinks Purmerend één locatie af, Westerdraay. We zien locatie Westerdraay als een natuurgebied en zien graag dat deze waarde versterkt wordt. Initiatiefnemer CDA diende een amendement in om de locatie te laten vervallen als bouwlocatie en meer toegankelijk te maken. GroenLinks steunde dit amendement met de kanttekening dat het versterken van de natuurwaarde en behoud van het natuurgebied voor ons prioriteit heeft boven het toegankelijk maken ervan. Het amendement is aangenomen en onderaan het bericht te downloaden en terug te lezen. 

De tweede veel besproken locatie van de Luitje Broekemastraat. ondanks de aanwezige natuur ziet GroenLinks Purmerend op deze locatie wel mogelijkheden voor woningbouw, maar met een kleiner bouwoppervlak dan in het voorstel aangegeven staat. Door alleen de aanwezige verharding met het smalle strookje groen ernaast te ontwikkelen is de Luitje Broekemastraat voor ons een acceptabele locatie voor woningbouw. Met deze aanpassing blijven de bomenrij en het voetbalveldje behouden. Initiatiefnemer CDA diende ook voor deze locatie een amendement in dat GroenLinks heeft gesteund. Ook dit amendement werd aangenomen. 

Met de wijzigingen in het voorstel kon GroenLinks voor het voorstel stemmen om de overgebleven locaties verder te onderzoeken en een uitgewerkt plan per locatie terug te brengen in de raad.  We zullen na de onderzoeken de voorstellen voor alle locaties nogmaals beoordelen. 

De amendementen zijn hieronder te downloaden en te lezen.