Woensdag 26 mei was er een digitale informatiebijeenkomst voor inwoners van Purmerend over het bestemmingsplan voor het hotel in het Beusebos.

Volgens GroenLinks raadslid Marône Welbergen was er echter geen sprake van het serieus nemen van de aanwezige inwoners. Het was niet meer dan een vooraf opgenomen presentatie zonder interactie met de digitaal aanwezige inwoners. Een Youtube filmpje, meer niet. De enige interactie die mogelijk was, was het stellen van vragen via een privé chat. Met als gevolg dat andere aanwezigen dat  "gesprek" niet konden volgen.

Ondanks de digitale tijd waarin we zitten is een meer interactieve vorm toch goed denkbaar, meer vertoond en ook nodig.

En het gaat niet over niks. De ontwikkeling van een hotel in het Beusebos, is op zijn zachtst gezegd omstreden. Het is dan ook een misser dat in de presentatie in het geheel niet is ingegaan op de recente ontwikkelingen en kritiek die hoorbaar is vanuit de provincie.

GroenLinks wil daarom dat het college een wél interactieve herhaling organiseert. Uiterlijk op 16 juni, een week voor het einde van de inspraakperiode.

Meer weten? Mail met Marône Welbergen

Lees hier de vragen die aan het college zijn gesteld

Gebruik maken van uw inspraakrecht? Kijk op de website van Purmerend en ruimtelijke plannen (zoek op plannummer NL.IMRO.0439.BPHotelKomA72020-ON01) (PAS OP: de inspraakperiode eindigt 23 juni 2021)

Volg ons op:
Facebook: GroenLinks Purmerend
Instagram: @glpurmerend
Twitter: GL_Purmerend