In de laatste reguliere commissie Stedelijke ontwikkeling en beheer stond het bomenplan op de agenda. 
GroenLinks vindt het belangrijk we zuinig zijn op de gezonde bomen in onze stad. Lees hier het betoog met onze standpunten nog eens terug.
 

"GroenLinks is blij met de inzet voor een gezond bomenbestand en vindt het bomenplan een flinke stap in de goede richting.  Bomen worden niet meer gezien als frame en franje maar als essentieel onderdeel voor de leefbaarheid in de stad. Ze bevorderen biodiversiteit, schone lucht, beperken hittestress en zijn een belangrijk onderdeel bij klimaatadaptatie.

In het plan komt duidelijk naar voren dat heel veel bomen in Purmerend niet optimaal zijn of zelfs ongezond. GroenLinks is blij dat er structureel meer geld naar behoud en toevoegen van bomen gaat, we vragen ons wel af of het voorgestelde budget genoeg is.  Het streven van het college dat elke straat bomen zou moeten hebben onderschrijft GroenLinks en moet niet alleen een streven, maar ook een doel zijn. Uitwerking van de visie op de leefbare stad gaat voor ons hand in hand met de uitvoering van het bomenplan. Kappen van oudere, grote bomen en het herplanten van jonge bomen vraagt om planning en het toevoegen van ander groen (daken gevels etc. )in de omgeving om de verloren groenfuncties van de gekapte boom of bomen zo goed mogelijk op te vangen.

Wat nog duidelijker naar voren komt in het bomenplan is dat we heel erg zuinig moeten zijn op de gezonde bomen in de stad.  Het is voor GroenLinks onbegrijpelijk dat een partij zo duidelijk aandacht vraagt voor de zieke bomen in de stad, maar zonder moeite kiest voor de kap van grote aantallen gezonde bomen voor de belangen van een ondernemer.  GroenLinks vindt dat ecologie niet mag onder doen voor economie en we hopen dat de gezonde bomen in het Beusebos met dit bomenplan op inzet voor behoud kunnen rekenen van diezelfde partij."

Ben je het eens met dit standpunt? Doe mee en sluit je aan bij GroenLinks via deze link.