Het overlijden van Chris Zandvoort heeft ons nu samengebracht om afscheid te nemen van een markant man, die voor velen veel heeft betekend. Vanzelfsprekend voor Elsje, kinderen, kleinkinderen, overige familie en vrienden. Maar ook heeft hij voor velen veel betekend door zijn niet aflatende inzet voor een betere wereld voor iedereen, ook in Purmerend. Zijn overlijden was toch nog onverwacht. Ik ben eind november nog bij hem op bezoek geweest in Novawhere waar hij revalideerde. Hij was een broos man, zijn geheugen niet meer steeds even scherp. Wel belangstellend en blij met de belangstelling. De volgende ontmoeting die we hadden afgesproken is nu helaas onmogelijk...

Als ambtenaar van de gemeente eind vorige, begin deze eeuw kende ik Chris een beetje. Dat veranderde toen ik voor de verkiezingen van 2010 in de Gors wandelde met mijn toenmalige lief. Ik had haar vele maanden ervoor vaker verteld dat ik politiek actief wilde worden en alles afwegende bij GroenLinks was uitgekomen. En zij kende GroenLinkser Chris als verre buurman. Tijdens een ontmoeting zei ze tegen Chris: Fred wil je wat vertellen. Ik dacht nog: ik heb me hier niet op voorbereid! Ik ben door Chris voor GroenLinks in de gemeentepolitiek gekomen en ben hem dankbaar voor zijn keuze! Ik kende Chris van het bijwonen van commissie- en raadsvergaderingen, maar tijdens de fractiebijeenkomsten was ik onder de indruk van zijn inhoudelijke kennis en politiek handelen. Ik heb hem altijd als een soort leermeester beschouwd. Later, veel later toetste ik graag mijn eigen ideeën aan zijn mening. Niet dat we het altijd eens waren! Chris had een sterke overtuiging en dan was discussie niet altijd makkelijk, maar wel inspirerend! Chris was vooral het sociale gezicht van GroenLinks in Purmerend. Hij heeft altijd aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbaren, voor laaggeletterdheid en voor achterstanden in de digitale vaardigheden bij kwetsbare inwoners. Hoe kun je - was zijn stelling - goed meedoen in de samenleving als je startpositie niet OK is?

Chris was enorm betrokken bij wonen en bouwen voor wonen. Enorm trots was hij op het KASKO project in de Gors waar hij altijd met enthousiasme over vertelde en met veel plezier woonde. Wonen voor iedereen, maar vooral voor mensen die een sociale huurwoning nodig hebben. Hij was daarom ook lid van de werkgroep wonen die de fractie kort heeft gehad. In het laatste verkiezingsprogramma was de minimale aandacht voor wonen hem een doorn in het oog.

Chris is na zijn vertrek uit de gemeentepolitiek in 2010 altijd bij de fractie en de partij in Purmerend betrokken gebleven. Kritisch volgend, onderwerpen en ideeën aanreikend. Hij is altijd een politiek dier geweest, zag snel verbanden en mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Hij heeft bijvoorbeeld bijna altijd gereageerd op de gemeentelijke begroting. De laatste keer was dat de begroting voor 2020. Met verontschuldiging dat hij niet alles had kunnen lezen gaf Chris inspiratie door de analyse van en visie op de tientallen pagina’s die hij WEL had bestudeerd.

Chris heeft als betrokken politicus en als maatschappelijk betrokken inwoner van Purmerend zich steeds ingezet voor de sociaal zwakkeren. Dat deed hij met gedrevenheid en

vasthoudendheid. Hij verplaatste symbolisch stenen, waardoor gebaande paden of stromingen een klein beetje anders en vooral beter gingen lopen voor sociaal kwetsbaren en daarmee voor iedereen. Die inzet, zijn betrokken persoonlijkheid en zijn belangstelling voor mensen zullen mij altijd bij blijven!

Ik wens Elsje, kinderen, kleinkinderen, overige familie en vrienden alle kracht om het verlies van deze markante man te verwerken.

 

Fred Beijert, fractievoorzitter GroenLinks Purmerend