En dat is van belang, nu meer dan ooit. Want Corona laat diepe sporen na. Bij mensen, bij bedrijven, in de horeca en in de kunst-, cultuur- en sportsector.

GroenLinks wil een gemeente waar duurzaamheid de norm is. Een gemeente die groeit door compacte en binnenstedelijke verdichting en tegelijk groen en leefbaar blijft. Een gemeente met een bruisende levendige binnenstad met veel voorzieningen. Een gemeente met ook het dorpse en groene karakter van de Beemster, dat we willen behouden. Een gemeente waar iedereen kan meedoen.

Dat maakt Purmerend een mooie gemeente!

Wij hebben daarbij drie prioriteiten voor de gemeente:

  • De klimaatcrisis, en de lokale aanpak daarvan, met als kerntermen de energietransitie, vergroening & waterbeheer en de ontwikkeling naar een circulaire maatschappij.
  • De woningnood en wat de gemeente daarin betekent. Met als kerntermen meer diverse woningen op een klein grondgebied, meer sociale huur en levensloopbestendig bouwen; toegankelijk en circulair.
  • En een sociale samenleving, met als kerntermen, bestrijden armoede, toegankelijke zorg, gelijkwaardigheid, solidariteit, veiligheid voor iedereen en ondersteuning voor diegenen die steun nodig hebben.