“ Ik maak me zorgen

over maatschappelijke ongelijkheid

en milieubelasting. ”

In discussies met vrienden over politiek kwamen wij in 2009 tot de conclusie dat stuurlui aan wal stonden en dat dat eigenlijk niet hoort. Want wie wat vindt over iets, moet als dat kan zich daar voor inzetten. Dus werden wij lid van politieke partijen, ik van GroenLinks. Niet uit frustratie, maar ik maakte me zorgen over maatschappelijke ongelijkheid en milieubelasting en had ambities als het gaat om solidariteit en om duurzaamheid. Geen woorden, maar prioriteiten. De directe omgeving, de wereld kan beter voor mensen die nu niet kunnen meedoen. Er is een duurzame toekomst nodig en met prioriteitstelling is dat op tijd bereikbaar. Ik wilde bijdragen aan discussies over meer duurzaamheid en meer solidariteit door de gemeentepolitiek in te gaan. Mijn focus kwam daar al gauw op de zoals dat heet harde beleidsterreinen, onderwerpen als verkeer, milieu/afval en ruimtelijke ordening/woningbouw.
 
Het is best druk naast een baan, maar gemeentepolitiek geeft mij ook energie. In de gemeentepolitiek actief zijn doet vele avonden én dagdelen in het weekend voorbij vliegen met lezen, praten en voorbereiden van vergaderingen. Ter ontspanning ga ik als het mogelijk is naar popconcerten en filmvertoningen en ik ben vrijwilliger van de werkgroep horeca Reuring en van het Geoffrey Donaldson Instituut, met als doelstelling het bevorderen van onderzoek van filmcultuur.

Nu, in de laatste maanden van mijn tweede bestuursperiode heb ik de energie, kennis, netwerk en plezier om me nog een bestuursperiode in te zetten om prioriteit te geven aan duurzame ambities, sociale woningbouw/ruimtelijke ordening, langzaam verkeer, energiebesparing, de aanpak van fijnstof en communicatie. Een persoonlijke nieuwe uitdaging vind ik het contact gaan leggen met duurzame ondernemers. Politiek is voor mij prioriteiten stellen en mensen, partijen en organisaties  verbinden om zoveel mogelijk te bereiken voor een samenleving die duurzaam is en waar we solidair zijn. Ook in Purmerend!