Werkbezoek Linda Voortman in Purmerend

Op 11 november bezocht GroenLinks Kamerlid Linda Voortman Purmerend als onderdeel van het werkbezoek aan de regio Zaanstreek Waterland. Bij dit bezoek stond de bestrijding van armoede centraal.

Linda en de GroenLinksers uit de regio werden ontvangen bij Actief Talent, een organisatie die dagbesteding organiseert voor verslaafden. 

Alvorens naar binnen te gaan, werd Linda door de Purmerendse fractievoorzitter van GroenLinks René Verhoogt uitgenodigd om plaats te nemen op ’t Bankje. Dit bankje, geschilderd in de GroenLinkskleuren rood en groen en voorzien van tekeningen van verstandelijk beperkte medewerkers van de Prinsenstichting. Verhoogt legde uit dat dit bankje bedoeld is voor individuele gesprekken met inwoners van Purmerend, een soort permanent campagnemiddel.

De locatiemanager van Actief Talent heette het gezelschap welkom.

Eenmaal binnen vertelde Sandra Zwart over haar werkzaamheden als vrijwilliger bij de weggeefwinkel, de kledingbank en de Sinterklaasactie. Gerard Vlaanderen van de fractie van GroenLinks Purmerend schetste daarna hoe de fractie in een tweetal stadsgesprekken met ervaringsdeskundigen en hulpverleners, op zoek is gegaan naar knelpunten in het armoedebeleid van de gemeente Purmerend. In beide gesprekken is door circa 50 mensen gezocht naar oplossingsrichtingen. In het tweede gesprek waren ook twee wethouders als toehoorder aanwezig. De mogelijke oplossingen die de fractie van GroenLinks na afloop van beide stadsgesprekken in een manifest heeft aangedragen, waren in hoge mate terug te vinden in de het beleidsvoorstel dat B&W van Purmerend een maand later aan de Gemeenteraad presenteerde en dat met een zeer ruime meerderheid is vastgesteld.

Na beide presentaties hebben Linda en de andere deelnemers nog een rondleiding gekregen bij de diverse onderdelen van de dagbesteding bij Actief Talent.

Verslag geschreven door Gerard Vlaanderen, commissielid.