Stadsgesprek over meer echte zeggenschap in eigen buurt en stad!

Het volgende stadsgesprek van GroenLinks in Purmerend komt eraan! Het stadsgesprek vindt plaats op zaterdag 11 februari 2017. Dit keer is gekozen voor het onderwerp: modernisering van de lokale democratie. Voor dit stadsgesprek zijn wij op dit moment op zoek naar een geschikte locatie. Zodra deze locatie is gevonden vermelden wij dat op onze website. Het stadsgesprek begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

De vraag is of de lokale democratie nog beantwoordt aan de verwachtingen en behoeften van burgers. Een veel gehoord geluid is dat burgers zich niet meer herkennen in hun vertegenwoordigers en in de besluitvorming. In het stadsgesprek willen we samen met inwoners uit Purmerend, leden van GroenLinks, lokale politici, ondernemersorganisaties, actiegroepen, journalisten, wijkkerngroepen en andere organisaties op zoek naar hoe het anders kan met de lokale democratie. Wat kan beter en op welke manier doen we dat dan? Hoe krijgen we de lokale democratie sterker? Het stadsgesprek bestaat uit een inleding, deelgesprekken, een pauzeprogramma en een paneldiscussie. Onderdeel van het stadsgesprek is de uitreiking van het Groene Lintje 2016.

De voorbereidingen zijn in volle gang en wij zullen u daar via onze website over informeren. Praat u mee? Noteert u de datum zaterdag 11 februari 2017 vast in uw agenda? We zouden het leuk vinden als u aanwezig bent.