Rondleiding station Noord van de Noord-Zuidlijn

Vrijdag 9 december was er voor raadsleden en voor leden van colleges van gemeenten uit de regio Waterland een rondleiding door metro- en busstation Noord in aanbouw. Het is indrukwekkend wat er in korte tijd na de eerste paal is gerealiseerd en wat er nog moet gebeuren voor de eerste rit, volgens planning 22 juli 2018.
 

Het metrostation ziet er overzichtelijk en efficiënt uit als het gaat om beoogde passagiersstromen van en naar de busplatforms. Er is gerekend op groei naar 40.000 passagiers met de metro per dag. Het platform voor de metro komt mij als geheel wat smal over voor spitsdrukte.

Overstappen is straks voor heel veel  van de huidige busreizigers uit Purmerend volgens de huidige plannen onvermijdelijk. Overstappen is niet leuk, maar minder vervelend als het comfortabel kan gebeuren. De bushalte bij station Noord ligt pal naast het metroplatform en is overdekt. Overdekt voor het overgrote deel. Als het regent of hagelt of sneeuwt  (en die kans is echt niet groot), dan is het laatste stuk van de bushaltes naar het metrostation onoverdekt. Waarom? Welstand of geld of een combinatie van die factoren.

De bouw van het metrostation in combinatie met de busplatforms is met wat organisatorische aanpassingen in een versnelling gebracht. Dit om de geplande opleverdatum met grote zekerheid te behalen. Er zijn daarom twee aannemers actief: de een bouwt het metrostation en de ander de beide busplatforms. Een vervelende ontwikkeling is het faillisement geweest van de aannemer die de glazen overkapping zou voltooien. Bovendien blijkt dat de glazen panelen niet met de benodigde veiligheidscertificaten te zijn geleverd. Er komen nieuwe glaspanelen en een nieuwe aannemer voor het aanbrengen van de vele honderden glaspanelen. Dat er nog geen glaspanelen zijn verwerkt in de overkapping zorgt er voor dat wie met de bus of auto naar Amsterdam-centrum rijdt over een deel van het metrostation een witte tent ziet. Daaronder is het een mierenhoop van bouwvakkers en technici voor het realiseren van de Amsterdamse Gare du Nord. Als onderdeel van het stationsgebied komen er een bioscoop met twaalf zalen en woontorens.

Het is vanzelfsprekend te hopen dat er door de snelle - ondergrondse en vrijliggende -verbinding met bijvoorbeeld de Zuidas ook veel nieuwe bus- en metroreizigers bijkomen. Mobiliteit is belastend voor het (stedelijk) milieu en voor het gebruik van ruimte, dus meer reizigers met het openbaar vervoer is bijzonder wenselijk. Bij de start van de Noord-Zuidlijn zullen vroegtijdige communicatie en monitoring van de gang van zaken en mogelijkheden van bijsturing van groot belang zijn voor het aantal (tevreden) reizigers.
De projectleider is optimistisch als het gaat om het halen van het moment van oplevering van het gecombineerde bus- en metrostation. Aan de rondleiding werd vanuit Purmerend deelgenomen door wethouder Hans Krieger (Verkeer en Vervoer), burgemeester Don Bijl (lid Dagelijks Bestuur Stadsregio), Helana Aslander van de Stadspartij en Hans Meijer van de PvdA. Patrick Blokzijl van D66 was door ziekte verhinderd.

 

Fred Beijert
raadslid GroenLinks