Kansen voor alle kinderen!

Op vrijdag 24 november 2017 was uitzending van nieuwsuur over de besteding van de “Klijnsma-gelden”. De vorige staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, heeft honderd miljoen euro extra uitgetrokken voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Het grootste deel van dit bedrag, 85 miljoen euro is verdeeld over de Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kinderen in arme gezinnen.

Er is met de gemeenten afgesproken dat zij hun al bestaande armoederegelingen zouden voortzetten. Dit geld is bedoeld als extraatje voor de kinderen, als een aanvullende impuls.

Opgroeien in armoede belemmert een kind in zijn ontwikkeling. Veel kinderen die in armoede opgroeien worden ook weer arme volwassen. Kinderen niet laten opgroeien in armoede is voor GroenLinks een belangrijk speerpunt. 

De fractie van Groenlinks in Purmerend heeft over deze Klijnsma-geleden op maandag 11 december 2017 vragen gesteld aan het college. Wij willen graag weten om hoeveel kinderen het gaat in Purmerend en wat de hoogte is van het budget waar de gemeente Purmerend in 2017 over mocht beschikken.

Om helder inzicht te krijgen in waar de Klijnsma-gelden aan zijn besteedt in Purmerend heeft GroenLinks aan het college gevraagd naar een zo actueel en mogelijk overzicht van de besteding van de gelden.

Wij wachten nu de beantwoording van de gestelde vragen af.