GroenLinks is voor ruimhartige opvang van mensen, die vluchten voor oorlog en geweld. We vinden het fantastisch om te zien dat Purmerenders en Beemsterlingen zich inzetten om Oekraïners te helpen, onderdak aanbieden en steunbetuigingen uiten, zoals tijdens de manifestatie van afgelopen 5 maart. De gemeente is onder andere bezig extra opvangplekken te creëren. Samen met regiogemeenten in Zaanstreek-Waterland willen we 2000 noodopvangplekken realiseren.

Wilt u ook uw steentje bijdragen of heeft u vragen over de steun aan vluchtelingen? Kijk dan op www.purmerend.nl/oekraine