Handen uit de mouwen en voeten in de klei!

Fractievoorzitter René Verhoogt heeft vanmiddag de algemene beschouwingen uitgesproken bij de kadernota 2018. Lees hier de gehele tekst van de algemene beschouwingen.

Dames en heren,

Dankzij ambtelijke ondersteuning kunnen wij ons werk goed doen. En werkt de lokale democratie. Alle ambtenaren bedankt!

Voorzitter, Het is tijd voor verandering Deze coalitie wil van Purmerend één van de duurzaamste steden van Nederland maken. Dat zijn mooie woorden maar wat GroenLinks betreft is daar meer voor nodig dan de door het college voorgestelde duurzaamheidsagenda. Wij missen ambitie en prioriteiten.

Zoals u weet heeft Groenlinks duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 

De basis van GroenLinks is kiezen voor de volgende generaties. Ambities op duurzaamheid is niet een kwestie van eerst geld en dan plannen maken. Het is prioriteiten stellen en dan geld zoeken. Als je politiek lef hebt dan komt het geld ook. Duurzaamheid is geen keuze, maar noodzaak. Duurzaamheid is ook geen linkse hobby zoals rechts beweert, maar onontkoombaar, wat ook je politieke opvattingen zijn. Duurzaamheid is niet een ronkende tekst in een verkiezingsprogramma, maar vraagt politieke wil.

De tijd dringt. Duurzaamheid is handen uit de mouwen en voeten in de klei. Deze coalitie geeft geen prioriteit aan duurzaamheid. Op de website Duurzaam Purmerend schrijft wethouder Hegger: Purmerend is duurzaam , maar kan nog duurzamer. De gemeente zet zich hier graag samen met u voor in. U kunt zich voorstellen dat GroenLinks verbaasd was toen dezelfde wethouder Hegger nog vorige week het gesprek met zijn burgers niet aandurfde omdat hij en ik citeer: "niets te bieden heeft".

Niets te bieden? Voorzitter, dan is het nu tijd voor verandering!

Meer dan ooit moeten we in de samenleving duurzaamheid verbinden met thema's als bouwen, wonen, werken, ondernemen, vervoer en recreëren. Natuurlijk willen wij ook een van de meest duurzame steden van Nederland worden. Maar we willen ook bekend staan als een stad waarin kinderen niet in armoede opgroeien, een stad die de fiets belangrijk vindt, een stad die voor iedereen een dak boven het hoofd bouwt, een stad die initiatieven van inwoners volop ruimte geeft, een stad waar niemand wordt uitgesloten en iedereen er toe doet. Een stad waar iedereen zich welkom voelt. Voorzitter, politieke wil tonen en prioriteiten stellen.

Daar gaat het om! Niet alleen op het gebied van duurzaamheid.

Het is tijd voor verandering!

Overigens ben ik van mening dat het Beusebos moet blijven!