GroenLinks wil speelverbod op kunstgras

In de vergadering van de raadscommissie Samenleving op donderdag 1 december 2016 hebben de partijen D66 en GroenLinks vragen gesteld aan de wethouder over de kunstgraskorrels en de eventuele gezondheidsrisico's bij het toch sporten op de kunstgrasvelden in de gemeente Purnerend.

In een memo aan de raad heeft de wethouder laten weten dat er wordt gewacht op de resultaten van het onderzoek van het RIVM. Tot die tijd ziet de wethouder niet de noodzaak om preventieve maatregelen te nemen en de sportclubs bijvoorbeeld te adviseren om tijdelijk, tot dat de resultaten van het onderzoek bekend zijn, niet meer op de kunstgrasvelden te sporten. De wethouder legde hierbij ook nog een verband naar een eventuele sanctionering door de KNVB bij het niet kunnen voldoen aan competitieverplichtingen.

GroenLinks vind het jammer dat het college van de gemeente Purmerend een afwachtende houding aanneemt. Wij hadden liever gezien dat de gemeente het advies aan de clubs had gegeven om tijdelijk niet op de velden te spelen. In de vergadering van de raadscommissie heeft de wethouder wel toegezegd om de raad te informeren over de kosten van het eventueel vervangen van de (schadelijke) rubber korrels door een beter alternatief.

Hieronder een aantal links naar stukken van de vergadering, inclusief de memo van de wethouder:

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/03i%20KNVB%20granulaat%20ku...

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/03h%20PERSBERICHT%20Bericht...

http://raad.purmerend.nl/sites/default/files/03g%20Memo%20commissie%20SL...

In het NoordHollands Dagblad op dinsdag 29 november 2016 stond een artikel over dit onderwerp (zie foto).