GroenLinks en Stekeldijk

Tussen de Stekeldijk en het spoor wordt een nieuwe woonwijk gebouwd. De vraag is hoe je die woonwijk het beste kunt ontsluiten voor autoverkeer. Die vraag staat centraal tijdens de vergadering van de Raadscommissie SOB op donderdag 9 december 2016.

Een grote groep omwonenden is op de publieke tribune gaan zitten en negen van hen spreken de commissie toe. Duidelijk is dat geen van de drie voorliggende varianten ideaal is. Dat komt omdat zowel door de Botterstraat als over de Stekeldijk veel fietsverkeer is, vooral van scholieren. Onze fractie wil weten waarom een andere, op het oog voor de hand liggende, optie niet verder is onderzocht. Zowel de gemeente als de bewoners hebben daarvoor hun argumenten. En ook al lijken die ons niet sterk, de variant is definitief afgewezen. Jammer. Het wordt dus kiezen uit drie gerechten, die geen van drie├źn lekker smaken.

Wij willen in elk geval niet dat het verkeer te dicht langs van de ouderenflat Botterhoek wordt geleid, maar willen ook voorkomen dat er veel bomen moeten worden gekapt. De stadspartij wil GroenLinks verleiden tot de variant die de bewoners in meerderheid kiezen. De argumentatie van de Stadspartij dat dan minder waardevolle bomen hoeven te sneuvelen, is niet geloofwaardig. Laat die partij zich dan ook maar eens gaan druk maken over de bomen in het Beusebos.

Over twee weken beslist de Gemeenteraad. We kunnen dus nog even nadenken over onze definitieve keuze.

Gerard Vlaanderen, commissielid GroenLinks