Coalitie kiest voor stenen en niet voor natuur!

Vanavond spraken wij in de vergadering van de gemeenteraad over het voorstel van het college om een overeenkomst met Van der Valk te sluiten voor de bouw van een hotel in het Beusebos. GroenLinks is altijd duidelijk geweest. Wij kiezen voor natuur en niet voor een hotel op die plek. Lees hier het betoog van onze fractievoorzitter René Verhoogt:

Vandaag, 21 december 2017 staan wij als raad op het punt een besluit te nemen over het wel of niet bouwen van een hotel in Purmerend. Gevraagd wordt wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het sluiten van de overeenkomst tussen de gemeente Purmerend en Van der Valk en om in te stemmen met het einddocument Van der Valk Hotel Purmerend.

Maar eigenlijk wordt gevraagd om een besluit te nemen over de vernietiging van een natuurgebied.

GroenLinks doet daar niet aan mee!

Het Beusebos is een plek om te gaan wandelen of op een andere manier te ontspannen. Het Beusebos echter meer dan alleen een recreatieplek voor mensen, een levensruimte voor planten en dieren. Het bos vervult een aantal andere belangrijke functies.

Zo is het Beusebos een groene long van onze stad. Bos reinigt de lucht: het zuigt koolstofdioxide (CO2) op en levert daarvoor verse zuurstof terug. Een boom van bijvoorbeeld 25 meter produceert in slechts een zomer tijd genoeg zuurstof voor tien mensen. Tegelijkertijd werkt zo’n boom dankzij het bladerdak als stoffilter. Een boom van die grootte haalt in een jaar tijd rond een ton stofdeeltjes uit de lucht.

Ook voor het klimaat speelt het Beusebos een belangrijke rol. Omdat bomen door hun fotosynthese en hun manier van groeien grote hoeveelheden broeikasgassen en koolstofdioxide opnemen, werken ze als buffer in het klimaat. Alle CO2 die ze hebben opgeslagen om te kunnen groeien, blijft in het hout van de boom opgeslagen en heeft daarom geen verder effect op de opwarming van de aarde. Een boom haalt een ton CO2 uit de lucht om een vierkante meter hout te kunnen produceren.

Het Beusebos draagt daarmee bij aan het stabiel houden van ons klimaat en compenseert gedeeltelijk onze CO2-uitstoot.

Kort samengevat: bomen hebben waarde voor mens en dier en alles wat waarde heeft is weerloos

Daarom vindt GroenLinks is het belangrijk dat wij het Beusebos koesteren en beschermen.

Reden genoeg om anders tegen dit voorstel aan te kijken.

Voorzitter, het Beusebos leeft. Steeds meer mensen weten dat het Beusebos er is en ontdekken de schoonheid. Het draagvlak voor het behoud van het Beusebos neemt toe. Kijk maar naar wat er allemaal is gebeurd. Naar de petities, de insprekers, de protesten en de acties. Kijk naar alle mooie honderden foto’s die zijn gemaakt in het bos. Met als hoogtepunt de inspraak van een 13 jarige die die hier in de raad maar ook nog even op nationale tv haarfijn uitlegt waarom je een bos juist niet moet kappen. In dat zelfde item komt de wethouder dan niet verder dan: Purmerend is een stad met 80.000 inwoners, heeft geen hotel en dat kan niet.

Ondanks deze enorme betrokkenheid van onze inwoners blijft de coalitie volharden. Het hotel moet komen en kan alleen maar op die plek. Dat we daar dan een natuurgebied op moeten offeren is dan maar zo. Alle argumenten voor een hotel zijn door de vele insprekers al volledig weerlegd. Banen? Goed voor Purmerend? Toerisme? Allemaal niks van waar.

De coalitiepartijen Stadspartij, VVD, CDA en AOV zeggen te luisteren naar wat alle voorstanders voor het behoud zeggen. Bedankt voor u betrokkenheid en voor het inspreken. Maar we gaan nu over tot de orde van de dag. GroenLinks noemt dat de arrogantie van de macht en totaal niet passen bij het van buiten naar binnen werken als belangrijk gedachtengoed van dit college. Ik ben teleurgesteld in de houding van de Stadspartij, VVD, CDA en AOV. Wat in de hele coalitieperiode zo belangrijk voor u is geweest als het gaat om van buiten naar binnen werken gooit u nu overboord. Omdat u perse het hotel in het Beusebos wilt vestigen en iedereen om de tuin leidt door te doen alsof het slechts om een deel van het natuurgebied zou gaan. GroenLinks trapt daar niet in. Op het moment dat de eerste vrachtwagens komen is het Beusebos als groene long verloren!

Tot slot voorzitter,

omdat het plan in 2014 in geen enkel verkiezingsprogramma stond, hebben de coalitiepartijen geen enkele zekerheid over het draagvlak voor deze vergaande beslissing. Dus kun je de vraag stellen: op basis van welk mandaat durft u hiertoe te besluiten?

GroenLinks roept op om het dan maar in 2018 aan de kiezer voor te leggen. Van der Valk kan die paar maanden best nog even wachten.

In deze tijd van grote zorg om het klimaat in relatie tot de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en alle toekomstige generaties durven wij een ander keuze te maken. En kiezen wij er niet voor om een natuurgebied op te offeren voor economie. De vraag van GroenLinks aan de coalitie is: durft u dat ook?