Algemene beschouwingen GroenLinks in begrotingsraad op woensdag 2 november 2016.

In de gemeenteraad avn 2 november 2016 heeft fractievoorzitter René Verhoogt de volgende algemene beschouwingen uitgeproken:

(Alleen de uitgesproken tekst geldt)

Voorzitter,

Veel mensen zijn klaar met de arrogantie van de macht van deze coalitie, GroenLinks ook! Klaar met de houding van deze coalitie die luisteren naar niet coalitiepartijen niet nodig vindt.

In mijn algemene beschouwingen bij de Kadernota heb ik de coalitie van Stadspartij, VVD, CDA en AOV uitgedaagd. De uitdaging was om met een andere blik te kijken naar het eigen coalitieakkoord. Ik vroeg dat niet zonder reden. De wereld om ons heen verandert in rap tempo. En al maak je nog zulke mooie plannen, de werkelijkheid loopt altijd anders. Dat vraagt om debat. Echt debat!

 

In het coalitieakkoord staat dat alle fracties in de gemeenteraad worden uitgenodigd om mee te doen zodat ook de stem van hun kiezers doorklinkt in de ontwikkeling van de stad. Het is een akkoord met ruimte dat de richting en de koers aangeeft voor de komende jaren. De fractievoorzitter van de Stadspartij zei bij de start van de coalitie dat het akkoord niet van beton was. En kijk nu eens: het coalitieakkoord is van gewapend beton! De vraag is wat betekent nu eigenlijk gewapend beton voor de lokale democratie?

Ik hoopte dat de coalitie mijn uitdaging zou aangaan. Het bleef echter stil. Net zo stil als de vaak inhoudsloze reactie van de Stadspartij wanneer zij worden bevraagd in een raads –of commissievergadering. Voorzitter, het weigeren van een antwoord op normale vragen is arrogantie van de macht en een omgangsvorm die niet in deze raad thuishoort. Gewapend beton is het kenmerk van de huidige coalitie. In tegenstelling tot de uitspraak van de fractievoorzitter van de Stadspartij bij de start van de coalitie wordt geen samenwerking gezocht en zijn initiatieven van andere fracties onbespreekbaar. Ook al maak je nog zulke mooie plannen in een coalitieakkoord, de werkelijkheid loopt altijd anders. Serious Request, het speeltje van de Stadspartij, komt niet naar Purmerend, reden onbekend. Het prestigeplan van deze coalitie om te bouwen op de plaats van het Beusebos loopt ook al anders. De ondernemer voor een congrescentrum heeft zich teruggetrokken.

Een autobedrijf zou volgens wethouder Krieger uit de stad vertrekken als de auto-etalage op de plaats van het Beusebos er niet zou komen, maar gaat naar de Baanstee-Noord. In de publiciteit lezen wij dat het college een intentieverklaring gaat tekenen voor de bouw van een hotel op de plaats van het Beusebos. In een politiek en maatschappelijk gevoelig dossier de raad hierover niet informeren vindt GroenLinks arrogantie van de macht.

Veel mensen zijn klaarmet deze coalitie! Een grote groep mensen in Purmerend voelt zich niet serieus genomen door deze politiek!

Het kan anders in Purmerend! Omdat ik verwacht dat de coalitie ook deze keer de  uitdaging niet aandurft richt ik mij tot de inwoners van Purmerend. Ik daag ze uit om met elkaar en met ons een alternatief te bieden voor het huidige beleid. Een ander beleid dat meer omvat dan alleen maar economie. Een beleid waar je samen en solidair werkt aan een sociale, groene en duurzame stad.

Voorzitter, als GroenLinks meer invloed heeft dan is Purmerend bijvoorbeeld:

  • Een stad waarin het Beusebos intact blijft met een prominente plek in de stadspromotie;
  • Een stad met onderhouden stadsgroen en nauwelijks zwerfvuil;
  • Een stad die in de zon zou schitteren door de zonnepanelen op heel veel daken;
  • Een stad waar we lasten en lusten eerlijk delen en is er niet alleen een voordeel voor de huiseigenaren via de OZB;
  • Een stad met een aanpak om te voorkomen dat kinderen in armoede op groeien;
  • Een stad waar we door een hoge bouwproductie van veel sociale huurwoningen heipalen te kort komen;
  • Een stad waar we mantelzorgers extra waarderen
  • Een stad waar iedereen welkom is en waar mensen elkaar meer kennen, helpen en om elkaar geven.

Voorzitter, tot slot, twee dingen:

Dank aan de ambtenaren voor hun inzet zeker in roerige tijden van een ambtelijke reorganisatie en overigens ben ik van opvatting dat het Beusebos moet blijven!