Doe mee

Betrokken bij Purmerend?

Word actief voor GroenLinks!

Op 21 maart 2018 kiest Purmerend een nieuwe gemeenteraad. GroenLinks wil in Purmerend met een grote, aansprekende, diverse en sterke fractie vertegenwoordigd zijn.

Wil jij je inzetten voor meer schone energie, sociale samenhang in de stad, kansen voor iedereen, een groene leefomgeving en ruimte voor fietsers? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meld je aan als kandidaat raadslid!

GroenLinks is op zoek naar kandidaat raadsleden die als volksvertegenwoordigers samen met de achterban en maatschappelijke organisaties onze ideeën in praktijk willen brengen en daar de nodige tijd en energie in willen steken. We zoeken kandidaat raadsleden die een brede belangstelling hebben voor wat er in de stad speelt en daarnaast kennis van specifieke onderwerpen hebben. We zijn op zoek naar kandidaat raadsleden die GroenLinkse standpunten mondeling, op papier in de (social) media op een aansprekende en toegankelijke manier kunnen presenteren.

Meer weten?

Wil je eerst meer weten over het werk van een gemeenteraadslid? Of wil je meer weten over GroenLinks in Purmerend of de kandidaatstellingsprocedure? Dat kan.

Mail Dirk Jan van ’t Veer (bestuurslid en lid kandidatencommissie) dirkjan.groenlinks@gmail.com dan kijkt hij of in deze vakantietijd iemand "paraat” staat om je verder te helpen.

Anders actief voor GroenLinks?

(Nog) geen ambitie om in de raad te komen? Maar wil je wel actief maatschappelijk betrokken zijn? Naast een sterke fractie is GroenLinks ook een actiegerichte vereniging.

Dus, een keer de fractie helpen bij een stadgesprek? Zelf een actie organiseren? Is filmen je passie? Ben je een kei in websitecontent? En wil je dat inzetten bij GroenLinks?

Geef het door aan Dirk Jan van ’t Veer (bestuurslid) dirkjan.groenlinks@gmail.com.

Meer info:

Hoe meld ik mij aan als kandidaat voor kieslijst van de raad?

De termijn om je aan te melden is inmiddels geopend en loopt tot 15 augustus 2017.

Voor je aanmelding hebben wij het volgende nodig:

  1. Een motivatiebrief
  2. Een actueel CV
  3. Sollicitatieformulier (zie download)
  4. Bewilligingsformulier (zie download)
  5. Integriteitsverklaring (zie download)

Je aanmelding inclusief alle stukken moeten uiterlijk 15 augustus 2017 binnen zijn. Je kunt je aanmelding toesturen aan:

Kandidatencommissie GroenLinks Purmerend

Per e-mail dirkjan.groenlinks@gmail.com

Per post: Gervenveld 14, 1462 NR Middenbeemster

 

Wanneer zijn de gesprekken met de kandidatencommissie?

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 september zijn de eerste gesprekken met de kandidatencommissie. Een eventueel vervolggesprek volgt op zaterdag 16 september. De algemene ledenvergadering van GroenLinks in Purmerend stelt in november de definitieve kieslijst vast.

 

Meer informatie over de kandidaatstellingsprocedure?

Neem contact op met: Dirk Jan van ‘t Veer: dirkjan.groenlinks@gmail.com  of 06 5544 9253.

 

Meer weten over het raadswerk?

Neem contact op met: Henri van Wezel (voorzitter kandidatencommissie): Henri.van.Wezel@icloud.com

Of mail naar Dirk Jan van ‘t Veer: dirkjan.groenlinks@gmail.com  of 06 5544 9253.